College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Verzoek om inlichtingen dierproeven

Alvorens een dierproef uit te zetten moet eerst worden vastgesteld of een dergelijke proef niet reeds is uitgevoerd.
U kunt bij het agentschap ECHA, via R4BP3, een schriftelijk verzoek indienen om vast te stellen of er op grond van de Biocidenverordening 528/2012 of Richtlijn 98/8/EC reeds proeven met gewervelde dieren of studies in samenhang met een eerdere aanvraag bij het agentschap of een bevoegde autoriteit zijn ingediend.