College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Mineure wijzigingen en intrekkingen

De volgende typen wijzigingen en intrekkingen worden hiermee bedoeld:
  • Wijziging naam, adres en/of woonplaats;
  • Overschrijving middelen op ander bedrijf;
  • Intrekking toelating;
  • Niet wezenlijke wijziging samenstelling;
  • Wijziging productieproces (inclusief nieuwe/additionele productielocatie) en/ of de plaats van productie van de werkzame stof;
  • Administratieve wijziging WGGA;
  • Wijziging verpakking;
  • Wijziging etikettering;
  • Overig

Wijziging toelating onder Overgangsrecht

De aanvraag voor een administratieve wijziging of intrekking wordt ingediend middels het wijzigingsformulier. Afhankelijk van het type wijziging vindt besluitvorming plaats binnen vier tot twaalf weken.

Administratieve wijzigingen onder Nederlands overgangsrecht kunnen aangevraagd worden tot vlak voor het moment van herregistratie.

Wijziging toelating onder Verordening (EU) 528/2012

Wij verwijzen u naar de Uitvoeringsverordening 354/2013 voor de procedure van wijzigingen onder de Biociden Verordening (EU) 528/2012. U hoeft geen aanvraagformulieren in te vullen.