College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Nationaal specifieke elementen biociden

Het college is in de vergadering van 22 juni 2016 akkoord gegaan met de (indeling van) nationaal specifieke elementen voor biociden. Deze omschrijving zal aanvragers meer inzicht bieden in het door het Ctgb gevoerde beoordelingsbeleid voor biociden. Het Ctgb-beleid is gericht op harmonisatie. In enkele gevallen wordt echter op goede gronden afgeweken van de internationale afspraken en beoordelingsmethodieken. Veelal komt dit voort uit het feit dat Nederland als één van de weinige landen in de EU al lang een beoordelingssysteem voor biociden kent. Voor de nationaal specifieke elementen onderscheiden we drie situaties: 

  1. Nationaal specifieke afwijkingen: Nederland kiest er bewust voor af te wijken van het Europese model (op basis van Nederlandse wetgeving of op basis van Ctgb-beleid).
  2. Re-nationalisatie elementen: Europees is overeengekomen dat lidstaten (voorlopig) hun eigen invulling mogen geven.
  3. Invulling van leemten: Nederland geeft hier een eigen invulling zolang er nog geen geharmoniseerde afspraken en methodieken zijn.

De nationaal specifieke afwijkingen en re-nationalisatie elementen staan in tabellen.