College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

EU besluitvorming werkzame stoffen biociden

De Biocidal Product Committee stelt de opinies van ECHA met betrekking tot de goedkeuring (en renewal) van werkzame stoffen op. Elke lidstaat is in dit comité vertegenwoordigd, de vergadering wordt voorgezeten door ECHA en vindt 5 keer per jaar plaats. Op basis van deze opinies stelt de Europese Commissie goedkeuringsbesluiten op.
De Standing Committee on Biocidal Products (SCBP) besluit over de goedkeuring van werkzame stoffen voor biociden. Ook dit gebeurt 5 keer per jaar. Elke lidstaat is in dit comité vertegenwoordigd, de vergadering wordt voorgezeten door de Europese Commissie.

Op de ECHA websit staat informatie over de goedgekeurde stoffen en de aankomende deadlines m.b.t. de BPR en het review programma.

Goedgekeurde werkzame stoffen voor biocidal products

Maart 2017

Werkzame stof

Producttype

Rapporteur

Silicon dioxide Kieselguhr
 PT 08
Frankrijk
Pyrogenic, synthetic amorphous, nano,
surface treated silicon dioxide
 PT18 Frankrijk
Dichlofluanid
 PT 21 Verenigd Koninkrijk

Goedgekeurde werkzame stoffen voor biocidal products

Mei 2017

Werkzame stof

Producttype

Rapporteur

Active chlorine released from sodium hypochlorite
 PT 01, 02, 03, 04 en 05
Italië
Active chlorine released from calcium hypochlorite
 PT 02, 03, 04 en 05
Italië
Active chlorine released from chlorine
 PT 02 en 05
Italië
Peracetic acid generated from tetraacetylethylenediamine
and sodium percarbonate
 PT 02, 03 en 04 Finland 
 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one (OIT)  PT 08
Verenigd Koninkrijk
 2-methylisothiazol-3(2H)-one (MIT)
 PT11
Slovenië 

Goedgekeurde werkzame stoffen voor biocidal products

November 2016

Werkzame stof

Producttype

Rapporteur

 Lactic Acid
 PT1 Duitsland
 Peracetic acid
 PT 11 en PT 12 Finland
 epsilon-Momfluorothrin
 PT18 Verenigd Koninkrijk
 Piperonyl butoxide
 PT 18 Griekenland

September 2016

Werkzame stof

Producttype

Rapporteur

Citric Acid
PT02 
België
Cyfluthrin
PT18  Duitsland 
Bacillus thuringiensis kurstaki
PT18
Frankrijk 
Chlorocresol
PT01,02,03,06 en 09  Frankrijk
Chlorocresol
PT13
Frankrijk
Calcium magnesium oxide (Burnt dolomitic lime)
PT02 en 03
Verenigd Koninkrijk
Calcium oxide (Burnt lime)
PT02 en 03  Verenigd Koninkrijk 
Calcium magnesium tetrahydroxide (Hydrated dolomitic lime)
PT02 en 03  Verenigd Koninkrijk
Calcium dihydroxide (Hydrated lime)
PT02 en 03  Verenigd Koninkrijk 
Coco alkyltrimethylammonium chloride (ATMAC/TMAC)
PT08 Italië 

Mei 2016

Werkzame stof

Producttype

Rapporteur

Ampholyt
PT02, 03, 04
Ierland
Biphenyl-2-ol
PT03
Spanje 
Bacillus amyloliquefaciens
PT03
Duitsland 
DBDCB
PT06
Tsjechië
Tolylfluanid
PT07 Finland
Didecylmethylpoly(oxyethyl)ammonium propionate (Bardap)
PT08 Italië
Copper, granulated
PT08
Frankrijk
Cyromazine
PT18
Griekenland
Copper flakes
PT21
Frankrijk
Dicopper oxide
PT21
Frankrijk
Copper thiocyanate  PT21 Frankrijk

Maart 2016

Werkzame stof

Producttype

Rapporteur

Peracetic acid
PT01, 02, 03, 04, 05, 06
Finland