College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Gedifferentieerd handhavingsbeleid biociden

In 2009 is geconstateerd dat een groot aantal producten met een biocide claim om verschillende redenen op de Nederlandse markt waren zonder de vereiste toelating. Om bedrijven die biocide producten reeds voor 1 januari 2009 zonder toelating op de markt hadden een kans te geven om alsnog een toelating te verkrijgen, is het ministerie van VROM (nu I&M) gestart met het zogenoemde gedifferentieerd handhavingsbeleid biociden. In het kader van dit beleid heeft het Ctgb een aanvraagprocedure opgezet om aanvragen voor de toelating van biociden zonder toelating (BZT) te beoordelen en af te handelen.

De aangemelde middelen werden op een gedooglijst geplaatst en ontvingen een gedoogstatus waardoor zij niet van de markt werden afgehaald gedurende en voorafgaand aan de beoordeling, tenzij er risico’s werden geïdentificeerd bij de beoordeling.

De laatste fase van het BZT-traject, de beoordeling van aanvragen tot toelating van aangemelde biociden, is gestart op 15 december 2010.

Categorieën

De aangemelde biociden werden op basis van een risicoprofiel in drie categorieën ingedeeld:

 • Categorie rood: hoog risicoprofiel
  Voor rode biociden moest een volledige aanvraag tot toelating uiterlijk vóór 16 december 2010 bij het Ctgb worden ingediend. Besluit Ctgb: uiterlijk mei 2012.
 • Categorie oranje: normaal risicoprofiel:
  Voor oranje biociden moest een volledige aanvraag tot toelating uiterlijk vóór 16 juni 2012 bij het Ctgb worden ingediend. Besluit Ctgb: uiterlijk april 2013.
 • Categorie geel: laag risicoprofiel:
  Voor gele biociden moest een volledige aanvraag tot toelating uiterlijk vóór 16 mei 2013 bij het Ctgb worden ingediend. Het Ctgb besluit uiterlijk september 2014 op de aanvraag.
 • Resultaten

  Van de ruim 600 aangemelde middelen is voor de risicocategorieën hoog en midden de besluitvorming in 2011 en 2012 afgerond. De beoordeling van de 167 biociden in de risicocategorie laag is gestart in mei 2013 en is grotendeels in het najaar 2014 afgerond.