College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Belangrijke data tot 2020

Het is van belang om een aantal belangrijke data, die in de Verordening (EU) 528/2012 (Biocidenverordening) zijn vastgelegd in de gaten te houden:

27 juli 2012

De tekst van de Verordening (EU) 528/2012 is officieel gepubliceerd.

1 september 2012

De Europese beoordeling van stoffen (stof / PT-combinaties) die nog niet in het review programma van de EU zaten worden vanaf deze datum gecoördineerd door ECHA in Helsinki. Als u een nieuwe stof / PT-combinatie Europees wilt gaan verdedigen neem dan contact op met Ctgb. Ctgb zal helpen bij het aanmelden van die stof / PT-combinatie bij ECHA (artikel 90 Verordening (EU) 528/2012).

1 september 2013

  • De Verordening (EU) 528/2012 is van toepassing en daarmee volledig van kracht. Alle nationale wetgeving is aangepast aan de verordening;
  • Iedere fabrikant of importeur van een werkzame stof (al dan niet in een biocide) die hij importeert of fabriceert in de Europese Unie, dient vanaf deze datum bij ECHA in Helsinki in te dienen: een volledig stofdossier, een Letter of Access naar het stofdossier van een derde of een verwijzing naar een open dossier dat voldoet aan de voorschriften van bijlage 2 (of 2A) van de Biocidenrichtlijn (98/8). Alle fabrikanten en importeurs die hun werkzame stoffen hebben aangemeld worden door ECHA op een lijst gezet (artikel 95 Verordening (EU) 528/2012);
  • Unie toelatingen kunnen worden aangevraagd voor biociden met toepassingen binnen PT 1, 3, 4, 5, 18 en 19;
  • Vereenvoudigde toelatingen kunnen worden aangevraagd voor biociden op basis van de stoffen die vermeld staan op bijlage 1 van de Verordening (EU) 528/2012.

1 september 2015

Indien op 1 september 2015 de fabrikant of importeur van de werkzame stoffen in een biocide niet op de lijst van artikel 95 staat bij ECHA, mag het biocide niet meer op de markt zijn binnen de EU. Hiermee wordt beoogd om een einde te maken aan de vorm van “free riding” waarbij werkzame stoffen in biociden gebruikt worden van een bron zonder dossier.

1 september 2016

  • Artikel 94 Verordening (EU) 528/2012: Deadline voor indienen van een dossier voor een werkzame stof/PT combinatie in een treated article dat reeds op de markt is in de EU;
  • Treated articles waarvan de werkzame stof niet voldoet aan de eisen uit de verordening mogen vanaf deze datum niet meer op de markt zijn binnen de EU.
  • Artikel 93 Verordening (EU) 528/2012: Deadline voor het indienen van een aanvraag tot toelating voor een biocide die onder Richtlijn 98/8 nog niet, maar onder de Verordening (EU) 528/2012 wel als biocide worden aangemerkt.

1 januari 2017

Unie toelatingen kunnen vanaf deze datum worden aangevraagd voor biociden met toepassingen binnen PT 2, 6 en 13.

1 september 2017

Artikel 93 Verordening (EU) 528/2012: vanaf 1 september 2017 mogen biociden die onder Richtlijn 98/8 niet werden gezien als biocide, maar onder Verordening 528/2012 wel, maar waarvoor geen aanvraag tot toelating is ingediend vóór 1 september 2016, niet meer op de markt worden gebracht.

1 januari 2020

Unie toelatingen kunnen vanaf deze datum worden aangevraagd voor biociden met toepassingen binnen PT 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 22.