College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Overgangsrecht

Middelen op basis van bestaande werkzame stoffen waarvan de Europese beoordeling nog niet is afgerond, worden onder de nationale regelgeving (overgangsrecht) beoordeeld en toegelaten. De inwerkingtreding van de Biocidenverordening brengt geen veranderingen mee voor het overgangsrecht. Dit betekent dat er voor bestaande toelatingen niets verandert en de nieuwe aanvragen voor huidige toelatingsvormen allemaal mogelijk blijven.

Een aanvraag onder het Overgangsrecht

Een toelating op basis van het overgangsrecht is gebaseerd op de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Wgb) en alleen geldig in Nederland. Als u uw product ook in andere lidstaten op de markt wilt brengen, dient u in de desbetreffende lidstaat na te gaan wat de regels zijn voor toelating.

Toelating onder het overgangsrecht vindt plaats onder nationale (Nederlandse) regels. Echter zijn in Europa inmiddels (andere) geharmoniseerde regels ingevoerd. Dit betekent dat er opnieuw beoordeeld moet worden. Als een toelating onder het overgangsrecht wordt omgezet naar een toelating onder de Verordening, is er sprake van herregistratie.

Aanvraagtypen onder het Overgangsrecht:

Let op: als u een aanvraag wil doen voor (een nationale toelating van) een biocide waarvan de werkzame stof binnen een jaar wordt geplaatst op de Unielijst Goedgekeurde Werkzame Stoffen, dan kunt u geen aanvraag meer indienen onder overgangsrecht. Voor meer informatie zie hier.