College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Relevante informatiebronnen

Biociden.nl
Informatiepunt voor biociden en treated articles
klik hier voor algemene informatie over biociden
klik hier om meteen een vraag over treated articles te stellen

Vakbekwaamheidsbewijzen voor gebruik van biociden
Wij zijn niet in bezit van informatie over instellingen die opleidingen verzorgen ter verkrijging van een vakbekwaamheidsbewijs voor het hanteren van biociden. Onze expertise ligt niet in dat vlak.
Meer informatie hierover vindt u op deze pagina

REACH

Europees programma voor de indeling van chemische stoffen
klik hier

Handhaving gewasbeschermingsmiddelen
Toezicht op de juiste toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw
 NVWA

Handhaving biociden
Toezicht op de juiste toepassing van biociden in de maatschappij
Inspectie Leefomgeving en Transport (IL en T)

Vergiftigingen

Opzettelijke of onbedoelde blootstelling van mens of dier aan gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de behandeling van de gevolgen daarvan
Direct contact opnemen met huisarts of met dierenarts! 

(Dier) geneesmiddelen
Registratie van (dier) geneesmiddelen
CBG-MEB

Meststoffen
Registratie van meststoffen
NMI

Meststoffen en biostimulanten
RVO
klik hier

Kenniscentrum Dierplagen (KAD)

klik hier

Medische hulpmiddelen
Nederland heeft één Notified Body voor toelating van medische hulpmiddelen: DEKRA.
De IGZ voert jaarlijks inspecties uit om te controleren of de DEKRA aan de vereisten
voldoet.
Klik hier

Welke gewasbeschermingsmiddelen zijn toegelaten in een bepaalde teelt/ voor de bestrijding van een bepaald plaagorganisme?
Welke gewasbeschermingsmiddelen zijn er toegelaten in een bepaalde teelt?
Welke organismen/plagen kunnen er met toegelaten gewasbeschermingsmiddelen worden bestreden in Nederland?

Gewasbeschermingskennisbank

Werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen
EU pesticides database

klik hier

Werkzame stoffen in biociden

Approval of active substances 
klik hier

EFSA
European Food Safety Authority
klik hier


ECHA
European Chemicals Agency
klik hier

ECHA e-News
klik hier


Europese Commissie, Directorate-General Health and Consumers
DG SANCO
klik hier


Europese Commissie, Directorate-General Environment
DG ENV

klik hier