College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Aanvraagtypen Gewasbescherming

Binnen de gewasbescherming onderscheiden we verschillende aanvraagtypen. Deze zijn onder te verdelen in drie categorieën:
  1. Aanvragen voor middelen
  2. Aanvragen voor stoffen
  3. Aanvraag voor de Maximale Residu Limiet (MRL)

Aanvragen voor middelen

Een gewasbeschermingsmiddel is een product met één of meer werkzame stoffen. We onderscheiden hierin 4 verschillende aanvraagtypen:

Zonale beoordeling

De middelen worden direct voor een Europese zone aangevraagd. De aanvraag wordt in zijn geheel beoordeeld door één lidstaat, de zonale rapporteur. Tijdens de beoordelingstermijn kunnen de andere lidstaten binnen de zone commentaar leveren op de beoordeling van zonale rapporteur. Lees meer hierover in de Registration Manual.

Wederzijdse erkenning

Aanvragers kunnen en middel, dat al toegelaten is in een bepaalde EU lidstaat, via een wederzijdse erkenning aanvragen bij andere landen binnen de EU. Lees meer hierover in de Registration Manual.

Kleine toepassingen

Hoe weet je of je te maken hebt met een kleine toepassing? Lees meer

Herregistratie onder overgangsrecht

Sommige aanvragen tot herregistratie van gewasbeschermingsmiddelen worden nog onder oud recht behandeld. Lees meer


Aanvraag Maximale Residu Limiet

Een gewasbeschermingsmiddel kan niet worden toegelaten zonder dat er maximale residulimieten zijn vastgesteld. De MRL van de werkzame stof moet zijn vastgesteld voordat het Ctgb het middel kan toelaten.

Zie ook:


Aanvragen voor stoffen

Naast aanvragen voor middelen, kunnen er ook aanvragen worden ingediend voor een werkzame stof. We onderscheiden hierin twee verschillende typen:

Aanvraag werkzame stof

De aanvraag voor een werkzame stof vindt op Europees niveau plaats en hierbij zijn alle lidstaten betrokken. Wanneer deze stoffen Europees toegelaten zijn mogen ze gebruikt worden in gewasbeschermingsmiddelen. Lees meer

Aanvraag overige stoffen

Dit betreft de aanvraag van werkzame stoffen met een laag risico, formuleringshulpstoffen, beschermstoffen en synergisten, toevoegingsstoffen. Lees meer


Generiek gewasbeschermingsmiddel

De verordening geeft geen grondslag voor een toelating zonder dossier. Het is daarom niet mogelijk om in Nederland een aanvraag te doen die verwijst naar een referentieproduct met open gegevens, zonder aanvraag dossier.
Zie ook de FAQ.