College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Verzoek inlichtingen dierproeven

Voordat proeven met dieren worden uitgevoerd dient de aanvrager na te gaan of de proeven niet reeds zijn uitgevoerd of zijn gestart; dit om dubbele dierproeven te voorkomen (artikel 61-62 van de verordening).

Verzoeken die betrekking hebben op zonaal toegelaten middelen, die vanaf 14 juni 2011 zijn ingediend, hebben in eerste instantie betrekking hebben op middelen die toegelaten zijn onder de Wgb, deze verzoeken zullen op de gebruikelijke manier worden afgehandeld. Na enige tijd zullen ook verzoeken binnenkomen die betrekking hebben op zonaal toegelaten middelen. Het Ctgb heeft in de EU voorgesteld om studies die toegelaten zijn op basis van zonale toelating op te nemen in de EU-database, zodat op eenvoudige wijze nagegaan kan worden welke studies uitgevoerd zijn. In dit systeem worden ook de studies opgenomen die gebaseerd zijn op lidstaat specifieke vereisten, zodat aanvragers kunnen volstaan met het indienen van één verzoek om inlichtingen. Binnen de EU is men nu bezig deze databank te ontwikkelen.
Vooralsnog wijzigt de huidige werkwijze van het Ctgb niet.

Indien de aanvrager en de eigenaar van de gegevens niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de aanvrager het Ctgb verzoeken om te bemiddelen.

Klik op de link voor het aanvraagformulier verzoek om inlichting