College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Kleine wijziging WG(GA)

Voor een kleine wijziging op het WG(GA) is een apart formulier: NLWG.
Voor afgeleide toelatingen en uitbreidingen daarvan gebruikt het formulier AG.

Klik op de link voor de aanvraagformulieren Kleine wijziging WG(GA)

Bij zonaal toegelaten middelen (onder Verordening 1107/2009) dient dit formulier te worden gebruikt voor wijzigingen die alléén Nederland-specifieke vereisten betreffen, en waarbij enkel het nationaal addendum van de beoordeling moet worden gewijzigd. Deze aanvragen zullen nationaal worden afgehandeld. Een voorbeeld is het toevoegen of verwijderen van een Nederland-specifieke restrictiezin. Dit formulier kan niet worden gebruikt voor wijzigingen waarbij ook het core deel van de beoordeling moet worden gewijzigd. Voor dergelijke wijzigingen dient formulier G-ZRMS te worden gebruikt.

Bij nationaal toegelaten middelen (onder Richtlijn 91/414/EG) dient dit formulier te worden gebruikt voor kleine wijzigingen op het WG(GA). In het kader van de overgang naar Verordening 1107/2009 zullen deze aanvragen nationaal worden afgehandeld. Voorbeelden van kleine wijzigingen zijn wijziging in een restrictiezin, wijzigingen in toepassingstijdstip of (kleine) wijziging van de frequentie van een toepassing. Ook toevoeging van LDS (Low Dosage System) aan een volveldsbehandeling wordt gezien als kleine wijziging. Dit formulier kan niet worden gebruikt voor grote wijzigingen, bijvoorbeeld uitbreidingen met een nieuw gewas, toevoeging van veldteelt aan bedekte teelt (en vice versa), majeure wijziging samenstelling ,verhoging van de dosering of uitbreiding met een volledig andere toepassingsmethode. Voor dergelijke wijzigingen dient formulier G-ZRMS te worden gebruikt.