College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

EU afspraken in de CZSC

De door Verordening 1107/2009 vastgestelde drie zones hebben alle een ‘Steering Committee (SC)’, waarin de lidstaten in de betreffende zone zijn vertegenwoordigd. De Steering Committees overleggen eens per 2 maanden, via teleconferenties en een jaarlijkse face-to-face meeting. Binnen de SC worden onderlinge afspraken gemaakt, om een effectieve en geharmoniseerde samenwerking bij zonale aanvragen te bewerkstelligen.

De door de Central Zone Steering Committee (CZSC) vastgestelde afspraken zijn van groot belang voor aanvragers in Nederland, bij de voorbereiding en indiening van hun (zonale) dossiers onder Verordening 1107/2009. Deze afspraken worden openbaar gemaakt via de openbare CIRCABC website. Zowel de agenda van de CZSC als de afspraken, oftewel ‘Bullet points’ zijn te vinden via volgende link en -instructie:


Bullet points CZSC:

1) Click on 'browse categories /  categorieën bekijken’
2) Click on 'European Commission > Health and Food safety'
3) Click on 'PPP zonal'
4) Click on 'Library / bibliotheek’ and Select 'Zonal Steering committee Center'