College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Gewasbeschermingsmiddelen onderwerpen

Op deze pagina treft u onderwerpen die gerelateerd zijn aan de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Per onderwerp kunt u kiezen voor meer informatie door te klikken op 'lees meer over dit onderwerp'.


WGGA naar WG gewasbeschermingsmiddel

Het project “Van WGGA naar WG” gaat nu verder voor fungiciden, insecticiden en overige middelen. Dat betekent dat voor gewasbeschermingsmiddelen die zijn toegelaten met een WGGA de komende jaren het WGGA moet worden omgezet naar WG.

Lees meer over project WGGA naar WG.

Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen

Met de zogenoemde Green Deals stimuleert de overheid de ontwikkeling van economie en samenleving om het concurrentievermogen te verstrekten en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen.

Lees meer over green deal


Dossier Neonicotinoïden

Ook in Nederland wordt een achteruitgang van de bijenstand waargenomen en zijn er zorgen dat dit mede verband houdt met het gebruik van neonicotinoïden in de landbouw. Ctgb beoordeelt bij een aanvraag voor een toelating van een bestrijdingsmiddel naast de risico's voor mens, dier en milieu, ook de risico’s voor de gezondheid van bijen.

Lees meer in het dossier Neonicotinoïden.