College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

draft Registration Report (dRR)

Nieuwe dRR templates

Bij zonale aanvragen gewasbeschermingsmiddelen wordt intensief door de EU lidstaten samengewerkt. Voor een uniforme werkwijze voor de rapportage van de beoordeling is een EU format beschikbaar voor het draft Registration Report (dRR). Bij het indienen van een aanvraag voor toelating van een gewasbeschermingsmiddel dienen aanvragers het draft Registration Report (dRR) te gebruiken. Kijk hiervoor op de site van de EC bij Procedural guidance.
Dit format geldt niet voor micro-organisme, hiervoor is een apart dRR template.
Voor het gebruik van het dRR is een ‘Guidance Document opgesteld. Het Ctgb heeft formats voor de NL addenda opgesteld, zie Guidance NL addenda. Hierin staan de Nederland specifieke aspecten vermeld, die tevens in de toelichting bij de aanvraagformulieren voor nZRMS en WERG staan.

Voor Ecotox zijn nieuwe templates ontwikkeld, deze zijn per direct beschikbaar. Vanaf 1 januari 2017 dient u de nieuwe dRR templates te gebruiken.

Lees hier verder


Publiceren Registration Report (RR)

Het College heeft in het kader van een transparante besluitvorming besloten dat bij zonale toelatingen waarbij Nederland rapporteur is, naast deel A, ook deel B zal worden gepubliceerd op de Ctgb website. Lees hier meer

Ctgb stelt beleidsregelbesluit vast voor bekendmaken van het Registration Report (RR)

In navolging van het besluit om bij zonale toelatingen het RR te publiceren op de Ctgb website, heeft het College een beleidsregelbesluit vastgesteld, waarin de motivatie en de werkwijze voor publicatie wordt omschreven. Vanaf de Collegevergadering van september 2015 zal het RR behorende bij toelatingsbesluiten worden gepubliceerd. Lees hier meer


Aanvraag gewasbeschermingmiddel: format onderbouwing

Het Ctgb vraagt voor de meeste typen middelaanvragen een dossier in dRR format en zouden vanaf 1 januari 2014 alle beoordelingen ook in dRR format worden opgeleverd. Lees in de toelichting waarom het Ctgb (in de huidige praktijk van november 2014) nog beoordelingen ‘oude stijl’ oplevert.


Handige links