College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Het Bestrijdingsmiddelenbulletin is samengevoegd met de nieuwsberichten over de maandelijkse bekendmakingen van de collegebesluiten. In dit overzicht staat o.a. informatie over uitbreidingen, uiterste verkoopdata voor verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen (W-code).

Halfjaar overzicht gestopt

Hieronder staan de halfjaarlijkse overzichten. Zoals bij de verspreiding van het overzicht April 2017 is gemeld; stopt het Ctgb met deze cumulatieve overzichten aangezien elke maand een actueel overzicht online wordt gepubliceerd en het halfjaar overzicht in feite 'oud nieuws' bevat.

April 2017

Oktober 2016
April 2016

Oktober 2015
April 2015

Oktober 2014
April 2014

Oktober 2013
April 2013