College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Nieuwe toelatingen gewasbeschermingsmiddelen

In de vergadering van maart besloot het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) over de (verlengde) toelating van diverse middelen. Onder andere stemde het college in met de verlengingsaanvraag voor het middel Ally SX tegen onkruid in granen, met als werkzame stof metsulfuron-methyl. Met dit besluit werden aan het wettelijk gebruiksvoorschrift maatregelen tegen resistentie toegevoegd. Omdat er kruisresistentie bestaat wordt geadviseerd het middel af te wisselen met middelen met een ander werkingsmechanisme. In ons land zijn onkruidsoorten gevonden met resistentie tegen de werkzame stof metsulfuron-methyl. Om problemen als gevolg van resistentie te voorkomen en uitbreiding van resistentie tegen te gaan werd tot aanpassen van het etiket besloten. Deze aanpassing geldt niet alleen voor Ally SX, maar gaat in de toekomst gelden voor alle middelen met een werkzame stof die eenzelfde werkingsmechanisme heeft als metsulfuron-methyl.

Toelating sluit aan bij signalen uit de sector

Het college besloot tot toelating van Katoun Gold (professioneel gebruik) en Belouka Garden (niet-professioneel gebruik). Dit zijn twee middelen voor de bestrijding van mossen. De werkzame stof is nonaanzuur, een vetzuur van ‘food grade quality’. Katoen Gold mag worden toegepast tegen mossen in openbaar groen en particuliere tuinen en tegen mossen op permanent niet beteeld terrein (met uitzondering van gesloten verharding). Belouka Garden worden toegepast ter bestrijding van mossen in open verhardingen (grind, schelpen etc.) en halfopen verhardingen (tegels, straatstenen etc.). Eerder kwamen er vanuit de land- en tuinbouwsector signalen naar het Ctgb dat men op dergelijke middelen zat te wachten; ze worden gezien als een alternatief voor meer milieubelastende middelen.

Uitbreiding toelatingen in biologische teelt

Twee andere middelen waarvan de herregistratie met uitbreiding werd geaccordeerd, komen we ook tegen op de Skal-lijst voor biologische teelt. Het college ging akkoord met de herregistratie van Mycostop. Dit is een schimmelbestrijder op basis van micro-organismen, tegen Pythium en Fusarium. De herregistratie en de vraag om uitbreiding van de toepassingen van dit middel naar bedekte teelten van een brede groep sier- en groentegewassen, worden voor een belangrijk deel gehonoreerd.

Ook voor het middel Kumulus S op basis van zwavel oordeelde het college de herregistratie toelaatbaar voor alle aangevraagde gebruiken met uitzondering van de toepassing in framboos. Voor die uitbreiding wordt de werkzaamheid niet voldoende onderbouwd.
Specificaties in toepassingsperiode, frequentie en doseringen maken dat het middel gebruikt mag worden voor schimmelbestrijding in de onbedekte teelten van winter- en zomertarwe, groot- en kleinfruit, schorseneer, bloemisterij- en boomkwekerijgewassen en vaste planten en in de bedekte teelt van aardbei. Tevens is het middel toegelaten als mijtenbestrijdingsmiddel bij bramen. Ter bescherming van nuttige insecten zoals bijvoorbeeld sluipwespen, mag het middel in onbedekte teelten slechts worden toegepast tot en met mei (graan tot en met juni) en er gelden nieuwe driftbeperkende maatregelen. Dat biedt de populatie sluipwespen voldoende mogelijkheden voor herstel voordat het (voortplantings)seizoen voorbij is. Voor bloemisterijgewassen en schorseneer zijn er geen beperkingen van de toepassingsperiode opgelegd omdat de totale gebruikte dosis per jaar relatief laag is.

Zie ook het volledig overzicht College-besluiten gewasbeschermingsmiddelen van maart.