College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Aanpassingen in ADI en ARfD, dermale absorptie en Transfer Coefficient

In november 2016 heeft de werkgroep humane toxicologie (BPC WG HH) drie documenten aangenomen. Deze zijn op 9-12-2016 gepubliceerd op de ECHA-website en sindsdien geldend toetsingskader voor het Ctgb.

ADI en ARfD afleiding voor biocide actieve stoffen

Het document ‘ADI and ARfD derivation for biocidal active substances’ is een aanpassing op de ECHA Guidance Vol III part B (2015) voor alle biocide actieve stoffen in alle producttypes waarbij, ongeacht of er sprake is of kan zijn van residuen in voedsel, een ADI (aanvaardbare dagelijkse inname) en ARfD (acute referentie dosis) moeten worden afgeleid. Voorheen was dit alleen noodzakelijk voor biocide actieve stoffen en producttypes waarvan residuen in voedsel werden verwacht.

Dermale absorptie van PT21 actieve stoffen

Het document ‘Dermal absorption of PT21 active substances’ beschrijft praktische benaderingen voor uitvoering en interpretatie van dermale absorptiestudies voor antifouling producten (PT21), omdat sommige van de huidige protocollen en procedures voor dit type producten moeilijk toepasbaar zijn.

Nieuwe default waarden voor Transfer Coefficient binnen

De recommendation nummer 12 van de Ad hoc working Group on Human Exposure (BPC HEad hoc WG ) ‘New default values for indoor Transfer Coefficient’ beschrijft de aanpassing van de transfercoëfficiënt (TC) voor de blootstellingsberekening van de post-applicatie fase. Bijvoorbeeld voor kinderen die spelen op een behandeld oppervlak. De transfercoëfficiënt is door US EPA in 2012 bijgesteld van 6000 cm2/u naar 1800 cm2/u. Op basis van deze nieuwe waarde heeft de HEad hoc working group de TC-waarden vastgesteld op 7800 cm2/u voor volwassenen en 2000 cm2/u voor een kind > 6 tot 12 maanden. Voor kinderen > 12 maanden moet de worst case waarde worden gehanteerd. Deze defaultwaarden moeten worden toegepast voor alle producttypen en formuleringen.