College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen (RUB) 

Sinds de Bestrijdingsmiddelenwet van 1962 in werking trad, bestond de uitzondering om naar inschatting minder schadelijke middelen (zowel gewasbeschermingsmiddelen als biociden) zonder reguliere toelating via de zogenaamde Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen (RUB) toe te laten. Stoffen, middelen en toepassingen die op deze RUB-lijst staan, hebben geen of slechts een beperkte risicobeoordeling ondergaan.

Nadat in 2011 de gewasbeschermingsverordening in werking trad en in 2013 de biocidenverordening, voldoet de RUB niet meer aan de Europese regelgeving. Immers, om gewasbeschermingsmiddelen en biociden op de markt te kunnen brengen moet, conform EU-richtlijnen, een risicobeoordeling worden uitgevoerd. Wel bestaat ook op Europees niveau de mogelijkheid goedkeuring aan te vragen voor minder schadelijke stoffen, de zogenaamde basisstoffen en de laag-risicostoffen.

Met ingang van 15 februari 2018 verdwijnt de RUB-lijst. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft de Tweede Kamer hierover per brief geïnformeerd en het Ctgb verzocht de intrekking van RUB-stoffen en -middelen te verzorgen. Alle informatie over dat traject leest u hier.