College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Definitielijsten

Uitgangspunt van het WG is dat alle zaken, waarop het Ctgb toetst, vermeld worden. Ook moeten in het WG de toepassingsgebieden volgens de indeling uit de DTG-lijst opgemaakt worden. De DTG-lijst verschilt op een groot aantal punten de voormalige lijst toepassinggebieden, de SOT-lijst. Om deze omzetting te vergemakkelijken, kan gebruik gemaakt worden van de WAS-WORDT-lijst. In de handleiding worden diverse voorbeelden uitgewerkt hoe deze omzetting uitgevoerd moet worden.