College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Nieuw middel, nog geen toelating

Bij aanvragen voor een nieuwe toelating van een middel waarbij Nederland tevens ZRMS of CMS is, dient u het WG 2.1 te gebruiken. Wanneer u een aanvraag doet voor een nieuw middel dat een wederzijdse erkenning is van een toelating in een andere lidstaat, moet u bij uw aanvraag een WG 2.1-format indienen.
Indien u al een aanvraag hebt lopen met een WG op basis van het 1.0 format en u wilt dit omzetten naar een WG 2.1-format, neem dan contact op met de projectleider of dit nog in het lopende traject kan worden meegenomen.

Voor het opstellen van een WG kunt u de handleiding Opstellen van een Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG) gebruiken.

Middeltoelating met een WG format-1.0

Wanneer u een uitbreiding, wijziging of andere aanvraag indient voor een middel dat een WG 1.0 heeft, heeft u de keuze of u het WG 1.0 wilt laten omzetten naar een WG 2.1. Indien u ervoor kiest om het WG om te laten zetten naar een WG 2.1, dient u zelf een voorstel hiervoor in.

Middeltoelating met een WGGA

Als uw toelating nog een WGGA heeft, dient u in onderstaande aanvragen een WGGA in:

  • een kleine wijzigingsaanvraag of administratieve wijziging die nationaal afgehandeld wordt;
  • een uitbreiding met alleen kleine toepassingen (NLKUG aanvraag).

Een aanvraag die het WGGA naar WG-project doorkruist

Indien u een aanvraag indient voor een middel dat nog voorzien is van een WGGA, beoordeelt het Ctgb of deze aanvraag kan worden gecombineerd met de WG-omzetting. Is dit niet mogelijk, dan kan het noodzakelijk zijn om eerst het traject van de WG-omzetting af te ronden, voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen. Indien gewenst, kunt u het Ctgb verzoeken om de besluitvorming van het WG te versnellen.

De volgende handleidingen bieden de toelatinghouders hierbij hulp:
Hebt u nog vragen naar aanleiding van bovenstaande? U kunt ze mailen naar wgganaarwg@ctgb.nl of contact opnemen met telefoonnummer 0317-471810