College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Archief 2013

19-12-13: Ctgb verleent vijfendertig toelatingen en één uitbreiding

05-12-13: Ctgb legt twee ontwerpbesluiten ter inzage

03-12-13: Ctgb voert ambtshalve wijziging door in verband met resistentie bruine rat

28-11-13: Ctgb verleent vierendertig toelatingen en twee uitbreidingen

13-11-13: Ctgb wijst PAN EU verzoek intrekking 5 neonicotinoïde middelen deels af

24-10-13: Ctgb verleent zeven toelatingen en één uitbreiding

26-09-13: Ctgb verleent vier toelatingen en twee uitbreidingen

16-09-13: Ctgb voert Europese restricties op neonicotinoïden door

30-08-13: Ctgb kritisch doorgelicht

29-08-13: Ctgb verleent vijftien toelatingen en twee uitbreidingen

01-08-13: Ctgb laat ProSeed naar aanleiding van afgelopen collegevergadering toe

27-07-13: Ctgb verleent elf toelatingen en één uitbreiding

02-07-13: Vernietiging certificatie-eis Roundup Evolution

25-06-13: Ctgb verleent zeven toelatingen en twee uitbreidingen

31-05-13: Vervallen toelating ProSeed opgeschort tot 1 augustus 2013

23-05-13: Ctgb verleent acht toelatingen en twee uitbreidingen

16-05-13: Ctgb legt vier ontwerpbesluiten ter inzage

25-04-13: Ctgb verleent vijftien toelatingen en vier uitbreidingen

24-04-13: Ctgb legt een ontwerpbesluit ter inzage

11-04-13: Uitspraak inzake openbaarheidsverzoeken Bijenstichting

28-03-13: Ctgb verleent vijfendertig toelatingen en drie uitbreidingen

28-02-13: Ctgb verleent eenenveertig toelatingen en vier uitbreidingen

24-01-13: Ctgb verleent veertien toelatingen en één uitbreiding

15-01-13: Ctgb legt een ontwerpbesluit ter inzage