College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Consultatie: uw inbreng in Ctgb-beleidsuitwerking

Het Ctgb stelt de inbreng van betrokken bedrijven, NGO’s , burgers en mede-overheden op prijs bij het schrijven van beleid en de uitwerking daarvan. Op deze manier wil het Ctgb praktijk en maatschappelijke visies optimaal  meenemen in beleid en werkwijzen. Beleid(suitwerking) met een externe werking bieden we daarom op deze pagina aan voor consultatie. Gedurende enkele weken stellen wij  belanghebbenden in de gelegenheid uw gemotiveerde reactie bij ons in te dienen. Het Ctgb weegt de verschillende reacties en verwerkt deze in het definitieve voorstel dat dan voor besluitvorming naar het College gaat. Betrokkenen die op de oproep tot consulatie reageren, krijgen na het besluit de definitieve notitie met een overzicht van de ontvangen reacties en het Ctgb-standpunt daarbij.

Vanwege de praktische uitwerking, nodigen we naast deze internetvermelding branche-, stands- en belangenorganisaties gericht uit om namens hun achterban op het beleidsconcept te reageren.