14 mei Voorlichtingsbijeenkomst biociden

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Ctgb kantoor Ede

Bennekomseweg 41

6717 LL Ede

Vanwege coronamaatregelen zijn de Voorlichtinsbijeenkomsten tot nader bericht geannuleerd.

Aanmeldformulier voorlichtingsbijeenkomst

verplicht *

Vul hier uw factuuradres is wanneer dit afwijkt van het postadres

Vul hier uw emailadres in; dit wordt alleen gebruikt voor correspondentie over de aanmelding.

Op de voorlichtingsbijeenkomst wil ik graag antwoord op de volgende vraag:

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw informatie wordt niet met derden gedeeld en uitsluitend gebruikt om uw vraag en /of verzoek te beantwoorden. Voor het bewaren van uw gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen (zie Privacypagina). Na het verstrijken hiervan worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Om uw vraag en of verzoek te beantwoorden én de eventueel daaraan verbonden kosten aan u te kunnen factureren, hebben wij de gevraagde gegevens én uw toestemming om deze gegevens te mogen gebruiken nodig.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw vraag en of verzoek te beantwoorden en de eventueel daaraan verbonden kosten aan u te factureren. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Voor het bewaren van uw gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen (zie Privacypagina). Na het verstrijken hiervan worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaringverplicht *