Green Deal Groene gewasbeschermingsmiddelen

Maandag 30 juni tekende Johan de Leeuw (voorzitter Ctgb) samen met de convenantpartners EZ, LTO, Artemis, Nefyto, Natuur en Milieu en Bio Next de 'Green Deal Groene gewasbeschermingsmiddelen'.

Deze green deal is een tweejarig project waarin intensief wordt samengewerkt om groene gewasbeschermingsmiddelen met minder residuen, dus een laag risico voor mens en milieu, sneller te beoordelen. Hiermee wordt de verduurzaming van de gewasbescherming in de land- en tuinbouw versneld en worden onnodige belemmeringen voor de aanvragers van deze middelen weggenomen.

In het project zullen acht groene gewasbeschermingsmiddelen worden beoordeeld. De ervaringen van het project deelt het Ctgb met de collega toelatingsautoriteiten in de centrale zone; te beginnen door als voorzitter van de Central Zone Steering Committee extra aandacht te vragen voor deze ontwikkeling.

Lees hier de tekst van het convenant.