Toelichting toepassingsvoorwaarden metam-natrium

Per 25 augustus 2014 heeft het Ctgb aanvullende beperkende voorwaarden gesteld aan het gebruik van middelen op basis van metam-natrium. Naar aanleiding van vragen over deze beperkende voorwaarden is in overleg met de NVWA een nadere toelichting opgesteld met betrekking tot de wachttijd tussen twee behandelingen. De eerste behandeling eindigt na 14 dagen; daarna kan een veld op hetzelfde perceel onder dezelfde voorwaarden worden behandeld.

Deze beperkende voorwaarden zijn op basis van artikel 71 van de Europese Gewasbeschermingsverordening ingesteld. De maatregelen komen daardoor bovenop de geldende gebruiksvoorschriften van de toelating.

Aanvullende beperkende voorwaarden:

  • Een onbehandelde bufferzone van 150 meter tussen behandeld perceel en de kadastrale grens van woningen en overige verblijfsplaatsen waar mensen langere tijd verblijven, zoals winkels, scholen, bedrijven en kantoren én
  • Afdekking van het perceel direct na behandeling voor minstens 14 dagen met VIF (virtually impermeable film) én
  • Inbrengen op tenminste 20 cm diepte én
  • Maximaal te behandelen areaal van 1 hectare, met minimaal 150 meter afstand tussen behandelde velden.

Zie ook het nieuwsbericht van 25-08-2014 'Ctgb legt beperkende voorwaarden op aan gebruik metam-natrium'