EU Application Management System voor aanvragen gewasbeschermingsmiddelen

De Europese Commissie heeft een elektronisch systeem voor het indienen van aanvragen ontwikkeld; het PPPAMS. Aanvragers kunnen vanaf nu middels dit systeem aanvragen indienen bij het Ctgb. Vanaf medio 2016 zal het gebruik van PPPAMS waarschijnlijk verplicht gesteld worden door de commissie.

Het PPPAMS is ontwikkeld voor zonale aanvragen (bij zowel de aanvraag aan de rapporteur (ZRMS) als aan de betrokken lidstaten (CMS)) en voor Wederzijdse erkenningsaanvragen. Na het indienen kunt u de status van alle door u ingediende aanvragen via het systeem monitoren. Tevens kan het PPPAMS notificatie berichten sturen, wanneer een actie van u als aanvrager gevraagd wordt door de lidstaten. Het Ctgb wil het PPPAMS graag in gebruik gaan nemen, alhoewel dit systeem momenteel nog niet verplicht is.

Het Ctgb nodigt daarom u als aanvrager uit om op vrijwillige basis uw zonale aanvraag via PPPAMS in te dienen. Het Ctgb kan u waar nodig hierbij helpen, wanneer u dit bijvoorbeeld tijdens een presubmission meeting bespreekt. Naast het indienen via PPPAMS blijft de reguliere manier van indiening van aanvragen ongewijzigd.

Voordelen voor aanvragers

  • PPPAMS biedt een overzicht van alle door u ingediende aanvragen per lidstaat en geeft de status van de aanvragen weer
  • PPPAMS stuurt u berichten wanneer de status van een aanvraag wijzigt
  • PPPAMS kan u berichten sturen wanneer een actie van u verwacht wordt
  • PPPAMS zal informatie over de toelatingen in alle lidstaten weergeven

Voordelen voor lidstaten

  • PPPAMS geeft een overzicht van alle lopende aanvragen in alle lidstaten, en vervangt daarmee door de lidstaten handmatig bijgehouden overzichten
  • De status van aanvragen kan door de CMS gevolgd worden, zodat de start van de 120 dagen termijn beter voorspelbaar is
  • PPPAMS biedt communicatie mogelijkheden voor de lidstaten onderling of met de aanvragers (bijvoorbeeld het starten van de commentaarronde of het opvragen van data)
  • PPPAMS zal informatie over de toelatingen in alle lidstaten weergeven

Op de website van de Europese Commissie staat uitgebreide informatie over het PPPAMS en de manier om toegang tot dit systeem te krijgen.