Gewasbescherming: werkzaamheid op appels geldt ook op peren

Gewasbeschermingsmiddelen zijn onder voorwaarden breder toe te laten dan alleen op het gewas waar ze voor zijn getest. Volgens een richtlijn van de European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) mag je gegevens over de werkzaamheid van middelen extrapoleren. Wat wil zeggen dat je een middel ook toe mag laten voor gebruik op een ander gewas. De EPPO-richtlijn en -tabellen zijn grotendeels gebaseerd op de praktijk in Nederland en Groot-Brittannië.

Meeldauw

De gedachte achter de richtlijn is, dat als een middel bijvoorbeeld werkt tegen meeldauw op appels, het aannemelijk is dat het ook effectief is tegen meeldauw op peren. Je mag de werkzaamheid op appels dan extrapoleren naar peren. In Nederland allebei grote teelten. Wel moet je dan nog toetsen hoe het zit met de gewasveiligheid, of het schadelijk is voor de plant zelf.

Het is in Nederland zelfs zo dat als er werkzaamheidsgegevens zijn van een kleine teelt – een gewas dat niet zo veel voorkomt – je die mag extrapoleren naar een grote teelt. In Europa kan dit doorgaans alleen van een groot naar een klein gewas, in Nederland doet de grootte van het areaal er niet toe. Voor veel kleine teelten is de werkzaamheid onderbouwd.

Ervaring

Daarnaast telt ook ervaring – expert judgement. De ervaringen die je hebt bij het ene gewas kun je meenemen in de beslissing om een middel toe te laten voor een ander gewas. Dit zijn extrapolaties die niet in tabellen zijn vastgelegd, maar wel goed te onderbouwen zijn. Nederland moet dan duidelijk aan andere lidstaten kunnen uitleggen waarom het de werkzaamheid van een middel op het ene gewas extrapoleert naar een ander. Het is daarvoor belangrijk dat fabrikanten die vragen om een middel toe te laten, dit soort informatie aanleveren.

Voordat een middel voor de eerste keer wordt toegelaten op de Nederlandse markt moet een fabrikant de werkzaamheid op een of meerdere gewassen onderbouwen, van daaruit kan die worden geëxtrapoleerd naar andere gewassen. De schade aan het gewas soms ook, maar niet voor alle gewassen. Om mogelijke schade van het appelmiddel tegen meeldauw aan peren te kunnen uitsluiten, blijven proeven bijvoorbeeld noodzakelijk.

Zie Nederlandse extrapolatielijst in Evaluation Manual