Professioneel gebruik gewasbeschermingsmiddelen verboden

Met de publicatie van de wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden, d.d. 30 maart, treedt het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw in werking.

Met dit besluit wordt per 31 maart 2016 het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhard oppervlak verboden en per 1 november 2017 het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.

Lees hier een nadere toelichting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.