EU Plant Protection Products Application Management System (PPPAMS) verplicht voor aanvragen vrijstelling

Vrijstellingen voor  gewasbeschermingsmiddelen moeten vanaf 1 juni 2016 verplicht aangevraagd worden via het EU Plant Protection Products Application Management System (PPPAMS). Dit systeem is door de Europese Commissie ontwikkeld voor aanvragen om gewasbeschermingsmiddelen toe te laten en is sinds vorig jaar al vrijwillig te gebruiken voor zonale aanvragen en wederzijdse erkenningen. Vanwege de overzichtelijkheid en andere voordelen moedigt het Ctgb dit gebruik aan. Naar verwachting moeten in 2017 alle aanvragen via het systeem lopen.

Het PPPAMS is ontwikkeld voor zonale aanvragen en voor wederzijdse erkenningsaanvragen. Via het systeem kunnen aanvragers en lidstaten de status van een ingediende aanvraag volgen. Het kan aanvragers een bericht sturen als de lidstaten ze om een actie vragen en geeft informatie over de toelatingen in alle lidstaten. Lidstaten vinden in het systeem een overzicht van alle lopende aanvragen in Europa. Het vervangt zo de handmatig bijgehouden overzichten. Het biedt ook communicatiemogelijkheden voor lidstaten onderling of met aanvragers.

Verplicht voor vrijstellingsaanvragen

Vanaf 1 juni 2016 is het systeem als eerste stap verplicht gesteld voor vrijstellingsaanvragen (art. 53 Verordening Gewasbescherming 1107/2009, art. 38 Wgb.). Een vrijstelling kan worden verleend voor een 'beperkt en gecontroleerd gebruik, wanneer deze maatregel nodig blijkt voor een op geen enkele andere redelijke manier te beheersen gevaar'. Het gaat dan om een tijdelijke vrijstelling (max. 120 dagen) voor een toepassing waarvoor het middel niet is toegelaten. De vrijstelling wordt verleend door de Minister van EZ. Vrijstellingen worden vaak aangevraagd door land- en tuinbouworganisaties.

Een eerder bericht over PPPAMS op de site van het Ctgb vindt u hier.