Trans-Atlantisch kennis delen

Het Ctgb wisselt structureel kennis over de beoordeling van groene stoffen en gewasbeschermingsmiddelen uit met wetenschappers bij de Amerikaanse toelatingsautoriteit. Standaard zal het Ctgb in het aanvraagtraject de status van een stof of product in de VS, waar groene middelen veel ruimer beschikbaar zijn, meenemen. Door deze contacten en samenwerking slaat het Ctgb voor Europese aanvragers van groene stoffen en middelen een brug naar de VS.

Groene stoffen en middelen die het Ctgb moet beoordelen voor de Europese markt, zijn in de VS veelal al goedgekeurd en verkrijgbaar. Tot nu toe werd het dossier zoals dat in de VS beoordeeld is voor de toelating, niet meegenomen in het beoordelingsproces door het Ctgb. Door dat nu wél te doen, eventueel na telefonisch overleg met de EPA collega’s, kan het Ctgb sneller inschatten óf en zo ja wélke hiaten er zijn in het Europese aanvraag-dossier. Daarmee kan de aanvrager sneller een inschatting maken van de uitkomst van het beoordelingsproces en de eventuele kosten die moeten worden gemaakt. In de VS zijn groene stoffen en middelen namelijk veel ruimer beschikbaar dan in Europa en is er al veel ervaring mee opgedaan. Die ervaringen zijn een welkome aanvulling voor het Ctgb bij de beoordeling van deze stoffen en middelen voor de Europese markt. Hiermee verlagen wij de drempel voor de toelating van middelen in Europa die reeds een toelating hebben in de VS.