Ctgb hanteert vanaf 1 december update van de Bestrijdingsmiddelenatlas

Op 4 oktober 2016 is de update van de Bestrijdingsmiddelenatlas met de meetgegevens van 2015 gepubliceerd. Het Ctgb verzoekt aanvragers om bij indiening van een dossier vanaf 1 december 2016 de data van 2015 op te nemen in de analyse van meetgegevens in het nationaal addendum.

Het Ctgb betrekt in de beoordelingsfase van de aanvraag altijd de op dat moment meest recente beschikbare meetgegevens.