Nieuwe guidance signaalstoffen 1 januari 2017 van kracht

Het Europese Guidance document on semiochemical active substances and plant protection products (SANTE/12815/2014 rev. 5.2) is per 1 januari 2017 van kracht. Het Ctgb past de guidance vanaf dat moment toe op aanvragen op basis van semiochemicals, signaalstoffen zoals feromonen.

Tijdens de stoftoelating van de Straight Chain Lepidopteran Pheromones – een groep semiochemicals – bleek dat de OECD Guidance for Registration Requirements for Pheromones and Other Semiochemicals Used for Arthropod Pest Control (OECD Environment, Health and Safety Publications, Series on Pesticides No. 12) beperkingen had voor het Europese stoftoelatingsproces. Vanwege deze beperkingen is hiervoor een Europeese guidance geschreven. Deze is afgelopen voorjaar in de SCOPAFF vastgesteld. In de toekomst wordt onderzocht of de EU-guidance en de OECD-guidance kunnen worden samengevoegd tot een nieuwe versie van de OECD-guidance.

Het guidance-document is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende EU-lidstaten, belangenorganisaties, EFSA en onder supervisie van de commissie. Het biedt een overzicht van de dossiervereisten voor de verschillende toepassingsmogelijkheden van semiochemicals, voor zowel stof- als middeltoelatingen. Bovendien bevat de guidance een rekenmodel en voorbeelden om de natuurlijke achtergrondconcentraties bij de uitbraak van een plaag te kunnen vergelijken met de concentraties bij het toepassen van een middel met een semiochemical.
Als de blootstelling aan een semiochemical van het middel lager is of in dezelfde orde valt als de natuurlijke blootstelling voldoen de in het guidance-document beschreven beperkte dossiervereisten. In het geval de blootstelling van het middel veel hoger is dan de natuurlijke blootstelling, moeten per applicatiemethode de uitgebreide dossiervereisten uit het guidance-document worden gevolgd.

Mocht u nog vragen hebben over dit guidance-document dan kunt u contact opnemen met de servicedesk van het Ctgb.

Zie hier voor het guidance-document.