Primo Maxx (12706N) vanaf 8 november alleen nog toegelaten op golf greens

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) trekt per 8 november aanstaande de toelating in van de volgende toepassingen van Primo Maxx:

  • golf tee,
  • golf fairway,
  • golf (semi) rough,
  • sportveld overig en
  • graszodenteelt.

Groeiregulator Primo Maxx (12706N) remt de grasgroei op sport- en recreatieterreinen. Het gebruik van Primo Maxx op golf greens (0,4 L/ha) is wel veilig en blijft toegelaten. Voor de ingetrokken toepassingen is er na 8 november geen respijttermijn (aflever- en opgebruiktermijn).

De toelating wijzigt als gevolg van een verandering in de classificatie van een gebruikte hulpstof. Door gewijzigd wetenschappelijk inzicht kent de hulpstof sinds begin dit jaar een zwaardere classificatie voor de mogelijke effecten op vruchtbaarheid en/of ongeboren kind. Op grond van de nieuwe gegevens is een overschrijding van de grenswaarde bij herbetreding berekend na de behandeling van sport en recreatieterreinen, behalve na het gebruik van het middel op golf greens.

Dit collegebesluit wordt op 7 november in de Staatscourant gepubliceerd en treedt de dag na publicatie in werking. Het volledige besluit kunt u hier inzien.