Nieuwe MRL-guidance en update Animal model

Nieuwe guidance voor MRL-setting

De procedure om maximale residulimieten (MRL) vast te stellen, is uitgewerkt in een guidance document. Dit was in de MRL-verordening (Reg. (EU) 396/2005) vrij summier beschreven en er waren nog geen duidelijke procedures vastgesteld. In de nieuwe guidance zijn de tijdslijnen en verantwoordelijkheden verduidelijkt om vertragingen te voorkomen en het proces zo soepel mogelijk te laten lopen. Het is veelal bestaande praktijk die nu formeel wordt bevestigd.

Nieuwe versie van het ‘Animal model’

Er is een nieuwe versie van het ‘Animal model’ (versie 2016) voor de berekening van de dietary burden voor landbouwhuisdieren. Het ‘Animal model’ is een excelsheet, waarin op basis van vervoederingsstudies de MRL’s voor dierlijke producten kunnen worden afgeleid. Er zijn een klein aantal wijzigingen ten opzichte van de versie uit 2015. In een aantal specifieke gevallen zijn miscalculaties gecorrigeerd. De belangrijkste wijziging is dat de lineaire regressieberekening een breder bereik krijgt, om te voorkomen dat er negatieve residuniveaus worden berekend.