Grondwateratlas gepresenteerd

Wat er achterblijft aan gewasbeschermingsmiddelen in het grondwater is nu voor duizenden locaties in Nederland te vinden in de Grondwateratlas. De Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen is een database met meetgegevens. In Nederland nemen de provincies en drinkwaterbedrijven geregeld monsters van het grondwater om de kwaliteit te bepalen. Door de meetgegevens in te voeren in de Grondwateratlas, ontstaat inzicht in het voorkomen van residuen van gewasbeschermingsmiddelen in het grondwater. De Grondwateratlas is dinsdag 10 oktober gepresenteerd bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Het Ctgb wil deze informatie – meer dan het op dit moment al doet – kunnen gebruiken in de toelatingsbeoordeling voor gewasbeschermingsmiddelen. Het kan zo de theorie van de beoordeling of veilig gebruik mogelijk is, toetsen aan de praktijk van concentraties in het grondwater. Daarvoor moeten de meetgegevens openbaar zijn, en voorzien van informatie over onder meer het landgebruik en de herkomst van het grondwater. Dit maakt het mogelijk te signaleren of gebruik van een gewasbeschermingsmiddel volgens voorschrift, eventueel toch de toelatingsnorm overschrijdt.

Voor een solide Grondwateratlas is het van belang dat alle betrokkenen – provincies, waterschappen en waterbedrijven – bruikbare meetgegevens aanleveren. Zo werken ze samen aan een veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en een goede kwaliteit van het grondwater.

De Grondwateratlas is gefinancierd door de ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. De Grondwateratlas is ontwikkeld door Wageningen Environmental Research (Alterra) en het RIVM, en de Vewin is bij de ontwikkeling betrokken om de invoer van gegevens en meetresultaten van de waterbedrijven in de Grondwateratlas in goede banen te leiden.

De Grondwateratlas is te downloaden en op een PC te installeren via: www.pesticidemodels.eu/groundwateratlas