Bekendmakingen collegebesluiten biociden d.d. 26 oktober 2017

Toelating biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

NL-0017903-0000

 K-Othrine Insect Spray Family (biocidefamilie) en (wederzijdse erkenning)

deltamethrin

Bayer CropScience S.A.-N.V.

De biocide product familie voor niet-professioneel gebruik wordt toegelaten voor bestrijding en beheersing van kruipende insecten en pissebedden in besloten nauwe ruimten in en rondom gebouwen.

NL-0017904-0000

Baythion K.O Family

(biocidefamilie) en (wederzijdse erkenning)

deltamethrin

Bayer CropScience S.A.-N.V.

De biocide product familie voor niet-professioneel gebruik wordt toegelaten voor de bestrijding en beheersing van wegmieren, kruipende insecten en pissebedden.

Ingetrokken biociden

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

12342 N

LUBROX LG

waterstofperoxide perazijnzuur

Lubron Waterbehandeling B.V.

01-10-2017

01-04-2018

01-10-2018

13381 N

Biosoft 213

2-methy-2H-isothiazol-3-on 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on

AvF Water treatment B.V.

01-07-2017

01-01-2018

01-07-2018

14412 N

Sikkens Cetol WP 562

3-jood-2-propynylbutylcarbamaat propiconazool

AKZO Nobel Decorative Coatings

29-09-2017

29-09-2017

29-09-2017