Bekendmakingen gewasbeschermingsmiddelen d.d. 26 oktober 2017

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

15484 N

SULCOTREK

sulcotrione en terbuthylazine

ADAMA Registrations B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een na opkomst toepassing in de teelt van mais.

15464 N

KUMULUS

(wederzijdse erkenning)

zwavel

BASF Nederland B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de onbedekte teelt van zomergranen (m.u.v. haver) en eik.

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

13856 N

 Armicarb

(wederzijdse erkenning)

kalium waterstofcarbonaat

Agronaturalis Ltd.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de bedekte teelt van komkommer, courgette, augurk, tomaat, paprika en aubergine.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

13854 N

Karma

(wederzijdse erkenning)

kalium waterstofcarbonaat

Certis Europe B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de bedekte teelt van komkommer, courgette, augurk, tomaat, paprika en aubergine.

W.2

n.v.t.

n.v.t.

11432 N

Paraat
(kleine toepassing)

dimethomorf

BASF Nederland B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten.

W.9

n.v.t.

n.v.t.

Renewals en herregistratie gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

13834 N

FINY SG

metsulfuron-methyl

UPL Europe Ltd.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van wintertarwe, wintergerst, triticale, zomertarwe, zomergerst, haver en grasachtige groenbemesters. De expiratiedatum voor deze toelating wordt vastgesteld op 31 maart 2024, dit is 1 jaar na de expiratiedatum van de goedkeuring van de werkzame stof.

Bij de verlenging worden nieuwe toepassingsvoorwaarden voorgeschreven met betrekking tot driftreducerende maatregelen ter bescherming van niet-doelwit planten, met betrekking tot vervoedering van behandeld gras, en een nieuwe zin voor resistentiemanagement. 

W.1

01-05-2018

01-07-2018

12694 N

PreFeRal

van Isaria fumosorosea Apopka stam 97

Biobest N.V.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de bedekte teelten van teelt van tomaat, komkommer en sierteeltgewassen.

Voor het niet-professionele gebruik is geen verlenging aangevraagd en dit vervalt hierdoor bij dit besluit.

W.1

01-05-2018

01-05-2019

13530 N

Canvas

amisulbrom

Nufarm B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van aardappel.

Bij de herregistratie vervalt de bestaande restrictie die het gebruik in grondwaterbeschermingsgebieden verbiedt. Het gebruik van 90% driftreducerende doppen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater is niet langer alleen op de randen maar op het gehele perceel van kracht.

W.2

01-05-2018

01-10-2018

14653 N

SARACEN

florasulam

Cheminova A/S

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van wintergraan m.u.v. kanariezaad en in zomergraan.

Bij deze verlenging worden de toepassingsvoorwaarden aangepast.

  • De bestaande restrictie die gebruik in grondwaterbeschermingsgebieden verbiedt,vervalt.
  • De driftbeperkende maatregelen ter bescherming van niet-doelwit planten worden versoepeld
  • De zin voor resistentiemanagement wordt aangescherpt

W.1

03-11-2017

03-11-2017

Overige wijzigingen gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

13588 N

Nicosh 4% SC

nicosulfuron

Sharda Cropchem Espana S.L.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast voor een na-opkomst toepassing in de teelt van snijmaïs en korrelmaïs.

De wijziging betreft het verwijderen van de grondwaterbeschermingszin van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift.

W2

n.v.t.

n.v.t.

15333 N

Dimix 500 SC

dimethomorf

Arysta LifeScience Benelux Sprl

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van aardappelen.

De wijziging betreft:

• aanpassing van een eerder opgelegde restrictie

W.1

n.v.t.

n.v.t.

13892 N

ACARISTOP 500 SC

Clofentezin

Aako B.V.

Dit mijtenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van appel, peer en in de bedekte en onbedekte teelt van aardbei, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste plantenteelt.

Het gebruik in pruim en tomaat wordt niet langer ondersteund en kers is tijdens de beoordeling teruggetrokken. Ter bescherming van natuurlijke vijanden is een waarschuwingszin opgenomen.

W.1

01-01-2018

01-05-2018

13261 N

Revus Garden

mandipropamid

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor niet-professioneel gebruik wordt toepast in de teelt van aardappelen, sla, andijvie en rucola.

De wijziging betreft de minimale interval tussen behandelingen wordt verruimd, en de veiligheidstermijn voor aardappelen gaat van 3 naar 7 dagen.

W.1

01-04-2018

01-10-2018

14747 N

Nimrod 250 EC

Bupirimaat

ADAMA Registrations B.V.

Het gebruik in de bedekte teelt van aardbei, aalbes, braam- en framboosachtigen komen te vervallen.

W.2

20-04-2018

20-04-2019

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

13494 N

Gro-Stop Electro

chloorprofam

Certis Europe B.V.

06-10-2017

07-04-2018

07-04-2019

5952 N

11E Olie

paraffine olie

Bayer CropScience S.A.-N.V.

01-10-2017

01-01-2018

01-11-2018

12517 N

Hussar

Ìodosulfuron-methyl-natrium

Bayer CropScience S.A.-N.V.

01-04-2018

01-07-2018

01-07-2019

12747 N

Allegro Plus

kresoxim-methyl fenpropimorf epoxiconazool

Basf Nederland B.V.

15-10-2017

01-04-2018

01-08-2018

13187 N

MaisTer Vloeibaar

Ìodosulfuron-methyl-natrium foramsulfuron

Bayer CropScience S.A.-N.V.

01-04-2018

01-07-2018

01-07-2019

11533 N

Betanal Expert

ethofumesaat desmedifam fenmedifam

Bayer CropScience S.A.-N.V.

01-11-2017

01-05-2018

01-06-2018

12432 N

Acanto

picoxystrobin

DuPont de Nemours (Nederland) B.V.

31-10-2017

01-05-2018

01-11-2018

12477 N

Envidor

spirodiclofen

Bayer CropScience S.A.-N.V.

31-07-2020

01-01-2021

01-01-2022

9388 N

OVIREX VS

paraffine olie

R. van Wesemael B.V.

01-10-2017

01-01-2018

01-11-2018

13396 N

Flitser Concentraat

caprinezuur pelargonzuur

SBM Developpement SAS

06-10-2017

01-04-2018

01-01-2019

14985 N

HG Onkruidspray

caprinezuur pelargonzuur

HG International B.V.

06-10-2017

01-04-2018

01-01-2019

13397 N

Flitser Spray

caprinezuur pelargonzuur

SBM Developpement SAS

06-10-2017

01-04-2018

01-01-2019

14923 N

eXIT

caprinezuur pelargonzuur

ECOstyle B.V.

06-10-2017

01-04-2018

01-01-2019

13051 N

Greengard Onkruidbestrijder Gebruiksklaar

caprinezuur pelargonzuur

Floradino Handels GmbH

06-10-2017

01-04-2018

01-01-2019

14992 N

Greengard Onkruidbestrijder concentraat

caprinezuur pelargonzuur

Floradino Handels GmbH

06-10-2017

01-04-2018

01-01-2019

14991 N

Pursol

caprinezuur pelargonzuur

Edialux Nederland B.V.

06-10-2017

01-04-2018

01-01-2019

14924 N

Exit concentraat

caprinezuur pelargonzuur

ECOstyle B.V.

06-10-2017

01-04-2018

01-01-2019