Traject voor intrekken RUB-toelatingen vastgesteld

Woensdag 25 oktober stemde het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) in met het traject om zogenaamde ‘RUB-middelen’ onder de Europese wetgeving te brengen. Aanvragers kunnen RUB-middelen die ze op de markt willen houden tussen 1 januari 2018 en 15 februari 2018 aanmelden bij het Ctgb. Het Ctgb spreekt dan met hen een termijn af voor dossiervorming en beoordeling. Begin april 2018 publiceert het Ctgb een aangepast RUB-lijst met daarop de aangemelde middelen. Niet aangemelde RUB-middelen moeten na 1 oktober 2018 van de markt en mogen na 1 oktober 2019 ook niet meer gebruikt worden. Naar aanleiding van reacties op het concept-plan heeft het Ctgb deze perioden met drie maanden verruimd, zodat ze steeds een volledig teeltseizoen beslaan.

Europese harmonisatie

Alle gewasbeschermingsmiddelen en biociden moeten op basis van Europese verordeningen zijn beoordeeld. Nederland kent nog een aantal uitzonderingen. Dat zijn stoffen met bijbehorende toepassingen, die op basis van de oude Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB) op de markt waren. In 2012 is afgesproken dat voor deze zogenaamde RUB-middelen geldt dat ze óf op basis van de Europese verordening worden toegelaten, óf van de markt verdwijnen.

De RUB-middelen hebben soms gedurende lange tijd hun Nederlandse uitzonderingspositie gehad. Daarom stelt het Ctgb alles in het werk om de aanvragers zo goed mogelijk te begeleiden bij het indienen van een reguliere aanvraag.