Ctgb hanteert vanaf 1 januari 2018 update Bestrijdingsmiddelenatlas

Op 10 november 2017 is de update van de Bestrijdingsmiddelenatlas met de meetgegevens van 2016 gepubliceerd. In de bestrijdingsmiddelenatlas is te zien welke bestrijdingsmiddelen er voorkomen in het Nederlandse oppervlaktewater, gebaseerd op meetgegevens van de waterbeheerders. De atlas biedt onder meer informatie over normoverschrijdingen, langjarige trends in concentraties en de koppeling met landgebruik.

Het Ctgb verzoekt aanvragers om bij het indienen van een dossier vanaf 1 januari 2018 de data van 2016 op te nemen in de analyse van meetgegevens in het nationaal addendum. In de beoordelingsfase betrekt het Ctgb altijd de op dat moment meest recente meetgegevens in het oppervlaktewater, om vast te stellen of er overschrijdingen zijn van de toelatingsnorm.

De correlatie-analyse van landgebruik en normoverschrijdingen over de jaren 2014-2016 is nog niet beschikbaar. Voor verdere uitleg zie de Bestrijdingsmiddelenatlas. Totdat deze beschikbaar is, zal het Ctgb voor de evaluatie van meetgegevens in oppervlaktewater gebruikmaken van de gegevens over 2013-2015.