Bekendmakingen collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 22 november 2017

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

15483 N

Elatus Era

benzovindiflupyr en prothioconazool

Syngenta Crop Protection B.V.

Na het afronden van de zienswijzeprocedure wordt dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik toegelaten voor  een gewasbehandeling in wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, spelt, zomertarwe, zomergerst en zomerrogge.

15478 N

Elatus Plus

benzovindiflupyr

Syngenta Crop Protection B.V.

Na het afronden van de zienswijzeprocedure wordt dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik toegelaten voor een gewasbehandeling in wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, spelt, zomertarwe, zomergerst en zomerrogge.

15495 N

Ormet Plus

chlormequat en ethephon

SFP Europe SA

Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van wintertarwe, wintergerst en zomergerst.

15515 N

Azethyl
(wederzijdse erkenning)

ethyleen

AIR LIQUIDE bv

Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor ruimtebehandeling van banaan in opslag.

15516 N

Freshline Fruteen 4% (wederzijdse erkenning)

ethyleen

Air Products Nederland B.V.

Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor ruimtebehandeling van banaan in opslag.

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

15177 N

 Configure (kleine toepassing)

6-benzyladenine

Fine Agrochemicals Ltd.

Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van potplanten m.u.v. phalaenopsis, schlumbergera en sempervivum (bedekte teelt).

W.1

n.v.t.

n.v.t.

12148 N

Centium 360 CS

(kleine toepassing)

clomazone

FMC CHEMICAL

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van: veldboon als peulvrucht (onbedekte teelt), boon zonder peul m.u.v. tuinboon (onbedekte teelt), erwt zonder peul m.u.v. doperwt (onbedekte teelt), erwt met peul (onbedekte teelt), knolraap (onbedekte teelt), koolraap (geplant, onbedekte teelt), zoete aardappel (onbedekte teelt), dille (onbedekte teelt), kervel (onbedekte teelt), koriander (onbedekte teelt), maggiplant (onbedekte teelt) en peterselie (onbedekte teelt)

W.6

n.v.t.

n.v.t.

14674 N

DiPel DF

(kleine toepassing)

van Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain ABTS-351

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, witlof (pennenteelt), cichorei, pitvruchten m.u.v. appel en peer, steenvruchten, kleinfruit, noten, bladgroenten m.u.v. sla, aardpeer (onbedekte teelt), Japanse aardappel (onbedekte teelt), zoete aardappel (onbedekte teelt), knolselderij (onbedekte teelt), schorseneer (onbedekte teelt), mierikswortel (onbedekte teelt), yam (onbedekte teelt), kardoen, artisjok, zeekool, zeekraal, boomkwekerij (bedekte teelt), laanbomen (onbedekte teelt), coniferen (onbedekte teelt), rozen (onbedekte teelt), sierheesters (onbedekte teelt), bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt), vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt, boomkwekerijgewas), vaste planten, bloemenzaadteelt en in de veredelingsteelt en zaadproductie van akkerbouw-, groente-en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen m.u.v. aardappel, maïs, granen, graszaden, hop en olifantsgras.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

12567 N

TRACER

(kleine toepassing)

spinosad

Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen

Dit insecticide is voor professioneel gebruik.

De wijziging betreft de toelating in de:

- bedekte teelt van radijs en sierkool

- onbedekte teelt van Chinese kool en sierkool

W.7

n.v.t.

n.v.t.

Renewals en herregistratie gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

13580 N

Akris,

dimethenamid-P en terbuthylazine

BASF Nederland B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt afgewezen, omdat geen acceptabel risico voor vogels kan worden aangetoond.

Het middel was toegelaten in de teelt van snijmaïs, korrelmaïs, suikermaïs en op tijdelijk onbeteeld terrein met een teeltverbod vanwege knolcyperus.

W.5

01-06-2018

01-08-2018

14937 N

Biathlon 4D

florasulam en tritosulfuron

BASF Nederland B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van wintergraan m.u.v. kanariezaad en in zomergraan. De expiratiedatum voor deze toelating wordt vastgesteld op 30 november 2019, dit is één jaar na de expiratiedatum van de werkzame stof tritosulfuron.

Bij de verlenging wordt een nieuwe zin voor resistentiemanagement voorgeschreven.

W.1

01-06-2018

01-06-2019

11567 N

Sportak EW

prochloraz

BASF Nederland B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast middels een gewasbehandeling in de teelt van zomer- en wintertarwe, en als dompelbehandeling voor bollen bestemd voor zowel de bedekte als onbedekte teelten van bloembol- en bloemknolgewassen behalve lelie. Van lelie mogen alleen plantgoed behandeld worden bestemd voor de onbedekte bollenteelt en leverbaar bestemd voor de bedekte teelt. Het middel mag niet meer toegepast worden op leverbare leliebollen bestemd voor onbedekte teelt. De toepassing in de teelt van gerst vervalt ook bij herregistratie omdat deze niet verdedigd is. Bij de herregistratie worden een nieuwe toepassingsvoorwaarde voor gebruik van minimaal 75% driftreducerende doppen en een nieuwe zin voor resistentiemanagement voorgeschreven.

W.2

01-06-2018

01-04-2019

8555 N

Sporgon

prochloraz

BASF Nederland B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van champignon en de bedekte teelten van potplanten en snijbloemen geteeld in pot. Daarbij wordt het gebruik uitgebreid met kleine toepassingen in de bedekte niet grondgebonden veredelings-, zaad- en vermeerderingsteelt van siergewassen.

Bij de herregistratie wordt het WGGA omgezet in een WG en worden nieuwe toepassingsvoorwaarden vastgesteld. De belangrijkste zijn:

  • Verlaging van de maximale dosering voor gebruik in champignons
  • Beperking van het gebruik in de bedekte teelt van potplanten en snijbloemen geteeld in pot tot pleksgewijze behandeling (max 10% van het areaal)
  • Verplichting om vanaf 1 januari 2018 het afvalwater uit bedekte teelten voor minimaal 95% te zuiveren vóór lozing
  • Gebruik van geschikte handschoenen voor de werker bij werkzaamheden aan behandeld gewas
  • Gevaarlijk voor bijen en hommels; voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenvliegen.

W.3

01-05-2018

01-01-2019

Overige wijzigingen gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

14536 N

Serenade

Bacillus subtilis stam QST 713

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel en bacteriebestrijdingsmiddel is voor professioneel gebruik.

De wijziging betreft een verlaging van het aantal toepassingen per jaar in de bedekte teelt van :

  • vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (van 27 naar maximaal 9 keer/ 12 maanden),
  • vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet-eetbare schil (van 27 naar maximaal 9 keer/ 12 maanden),
  • rozen (van 25 naar maximaal 15 keer/ 12 maanden).

W 3

01-05-2018

01-05-2019

14677 N

Evitto

amisulbrom

Nufarm B.V.

Bij de verlenging wordt het Wettelijk Gebruiksvoorschrift aangepast. De bestaande restrictie op het gebruik in grondwaterbeschermingsgebieden vervalt en dit betekent een verruiming. Echter, de restrictie die gebruik van 90% driftreducerende doppen voorschrijft ter bescherming van het aquatisch milieu geldt nu voor het gehele perceel en niet alleen voor de perceelranden. Dit betekent een beperking van het gebruik.

W.1.

01-06-2018

01-10-2018

15469 N

GACHINKO

amisulbrom

Nissan Chemical Europe S.A.R.L.

Bij de verlenging wordt het Wettelijk Gebruiksvoorschrift aangepast. De bestaande restrictie op het gebruik in grondwaterbeschermingsgebieden vervalt en dit betekent een verruiming. Echter, de restrictie die gebruik van 90% driftreducerende doppen voorschrijft ter bescherming van het aquatisch milieu geldt nu voor het gehele perceel en niet alleen voor de perceelranden. Dit betekent een beperking van het gebruik.

W.1.

01-06-2018

01-10-2018