Bekendmakingen collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 20 december 2017

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

15526 N

MENNO Florades

benzoëzuur

Menno Chemie-Vertrieb GmbH

Dit ontsmettingsmiddel (landbouwkundig en tuinbouwkundig) voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor ontsmetting van klein gereedschap; niet-doorlatende, vlakke, harde oppervlakken; harde oppervlakken en containers en oppervlakken (tafels, trays, machines, containers, potten, etc.).

15474 N

FENCE

flufenacet

Albaugh UK Ltd.

Dit onkruidbeschermingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een voor of na opkomst toepassing in de teelt van wintertarwe en wintergerst.

15541 N

Takumi (wederzijdse erkenning)

cyflufenamid

Nisso Chemical Europe GmbH p/a Certis Europe B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de bedekte teelt van komkommer en meloen en de onbedekte teelt van courgette.

15544 N  Vibrance SB fludioxonil, sedaxane en metalaxyl-M Syngenta Crop Protection B.V. Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten als zaadbehandelingsmiddel tegen schimmels in de teelt van bieten.

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

13531 N

Vivendi 100 (kleine toepassing)

clopyralid

UPL Europe Ltd.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met

  • de toelating in de teelt vanSorghum, Quinoa, Boomkwekerijgewassen, Graszodenteelt, Miscanthus en Graszaadteelt (m.u.v. Engels raaigras)

W.3

n.v.t.

n.v.t.

14710 N

DuPont Harmony SX (kleine toepassing)

Thifensulfuron-methyl

DuPont de Nemours (Nederland) B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met de toelating in de onbedekte teelt van sojaboon.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

14343 N

Regalis Plus

(kleine toepassing)

Prohexadione-calcium

BASF Nederland B.V.

Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met

de toelating in de teelt van  bloemisterijgewassen, klimplanten,  rozen (boomkwekerijgewassen), sierheesters, bos- en haagplantsoen,  vruchtbomen en - struiken, vaste  planten.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

12757 N Teppeki flonicamid ISK Biosciences Europe N.V.

De uitbreiding voor professioneel gebruik in de teelt van suikerbieten en winterkoolzaad is toelaatbaar.

De uitbreiding in de teelt van paprika (bedekte teelt), perzik (onbedekte teelt) en pruimen (onbedekte teelt) is niet toelaatbaar.

Dit insectenbestrijdingsmiddel wordt toegepast in de volgende toepassingsgebieden: aardappelen, suikerbieten, wintertarwe, triticale, spelt, zomertarwe, winterkoolzaad, pitvruchten, bloembol- en bloemknolgewassen, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vast plantenteelt, bloemzaadteelt, Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw- en groentegewassen, openbaar groen en vruchtbomen en struiken van pitvruchten.

Aanvulling bij wijzigingsbesluiten:

De wijziging betreft:

  • de toelating in winterkoolzaad en suikerbieten
W7 n.v.t. n.v.t.

Renewals en herregistratie gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

11643 N

Insegar 25 WG

fenoxycarb

Syngenta Crop Protection B.V.

Deze afwijzing voor professioneel gebruik betreft een toelating in pitvruchten en pruim. Het besluit tot afwijzen volgt op het niet kunnen aantonen van acceptabele risico‚Äôs  voor bijen en voor andere niet-doelwit arthropoden.

W.2

01-07-2018

01-09-2018

15420 N

Cossack Star

iodosulfuron-methyl-natrium, mesosulfuron-methyl en thiencarbazon-methyl

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik voor een na opkomst toepassing.

De wijziging betreft het toevoegen van een dosering die 10% lager is dan vermeld op het huidige Wettelijk Gebruiksvoorschrift, zodat onderscheid kan worden gemaakt in driftreducerende maatregelen voor de al toegelaten dosering (0,2 kg product/ha) en de nieuw toegevoegde verlaagde dosering (0,18 kg/ha). Hiermee wordt meer flexibiliteit verkregen bij het toepassen van het middel.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

Overige wijzigingen gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

15125 N

Reflect

Isopyrazam

Syngenta Crop Protection B.V.

De toepassing in paprika is ingetrokken

W.1

01-03-2018

01-03-2018

Ingetrokken gewasbescherming

Toel. nr. 

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

14261 N

Interface

Trifloxystrobin

Iprodion

Bayer CropScience S.A.-N.V.

08-12-2017

01-02-2018

01-04-2018

13818 N

Chipco green

Iprodion

Bayer CropScience S.A.-N.V.

08-12-2017

01-02-2018

01-04-2018

13850 N

Grisu

Iprodion

Oxon Italia S.p.A.

05-03-2018

05-06-2018

05-06-2018