Tot nu toe 19 RUB-middelen aangemeld

Tot en met donderdag 15 februari 2018 kunnen aanvragers die zogenaamde RUB-middelen op de markt willen houden, deze aanmelden bij het Ctgb. Tot nu toe heeft het Ctgb 19 meldingen ontvangen. Het Ctgb controleert of de aanmelding een toepassing is die voorkomt op de RUB-lijst en informeert de aanvragers vóór 2 april 2018 over een termijn voor dossiervorming en beoordeling. Begin april publiceert het Ctgb een aangepast RUB-lijst met daarop de aangemelde middelen. Deze middelen kan men voorlopig blijven gebruiken. Niet aangemelde RUB-middelen moeten na 1 oktober 2018 van de markt zijn en mogen na 1 oktober 2019 ook niet meer worden gebruikt.
 

Motivatie RUB-maatregel

Alle gewasbeschermingsmiddelen en biociden moeten op basis van Europese verordeningen zijn beoordeeld. In Nederland wordt nog een aantal middelen op basis van de oude Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB) gebruikt. In 2012 is afgesproken dat voor deze zogenaamde RUB-middelen geldt dat ze óf op basis van de Europese verordening worden toegelaten, óf van de markt verdwijnen.