Bekendmakingen collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 28 maart 2018

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

15587 N

Protapianta Etheen
(wederzijdse erkenning)

ethyleen

Westfalen AG

Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een ruimtebehandeling van banaan in opslag.

15598 N

Sivanto Prime

flupyradifurone

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit gewasbeschermingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van: hop, appel, peer, aardbei (niet grondgebonden bedekte teelt), aardbei (grondgebonden bedekte teelt), druif (onbedekte teelt), framboos (niet grondgebonden bedekte teelt), sla (Lactuca spp.)(onbedekte teelt), courgette (niet grondgebonden bedekte teelt), komkommer (niet grondgebonden bedekte teelt), watermeloen (niet grondgebonden bedekte teelt), vruchtgroenten van Solanaceae (niet grondgebonden bedekte teelt), tulp (onbedekte teelt), Zantedeschia (onbedekte teelt), hyacint (onbedekte teelt), narcis, fijnbollig (onbedekte teelt), lelie (onbedekte teelt), bloembol-en bloemknolgewassen (niet grondgebonden bedekte teelt), bloembol-en bloemknolgewassen (grondgebonden bedekte teelt), bloemisterijgewassen (niet grondgebonden onbedekte teelt), bloemisterijgewassen (niet grondgebonden bedekte teelt), boomkwekerijgewassen (niet grondgebonden onbedekte teelt), boomkwekerijgewassen (niet grondgebonden bedekte teelt), vaste plantenteelt, (niet grondgebonden onbedekte teelt), vaste plantenteelt (niet grondgebonden bedekte teelt).

15564 N

Isonet T (wederzijdse erkenning)

(E,Z,Z)-3,8,1 1-Tetradecatrien-1 -yl acetate en (E,Z)-3,8-Tetradecadien-1-yl acetate (blend)

CBC (Europe) Ltd.

Na het afronden van de zienswijzeprocedure wordt dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik ter bestrijding van de tomatenmineermot (Tuta absoluta) door de verspreiding van feromonen via automatische dispensers toegelaten in de bedekte teelt van paprika, tomaten en aubergines.

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

13593 N

Roundup PowerMax
(kleine toepassing)

glyfosaat

Monsanto Europe S.A./N.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor zowel  niet-professioneel als professioneel gebruik wordt uitgebreid voor het professionele gebruik in openbaar groen en het professionele gebruik in particuliere tuinen tegen holle stengel onkruiden.

W.3

n.v.t.

n.v.t.

11529 N

MIRAGE PLUS 570 SC

folpet en prochloraz

ADAMA Registrations B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van:

 • boomkwekerijgewassen (niet-grondgebonden bedekte teelt) lage teelt tot 50 cm hoogte
 • vaste plantenteelt (onbedekte teelt) lage teelt tot 50 cm hoogte
 • vaste plantenteelt (niet-grondgebonden bedekte teelt) lage teelt tot 50 cm hoogte.

W.5

n.v.t.

n.v.t.

12229 N

Frupica SC

mepanipyrim

Certis Europe B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in diverse sier- en consumptiegewassen.

De wijziging betreft:

 • de toelating in
 • aanpassing van de PHI in de bedekte en onbedekte teelt van aardbeien.

W.3

01-07-2019

01-07-2020

13221 N

Previcur Energy
(kleine toepassing)

propamocarb en fosetyl en propamocarb

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van:

 • witlof (trekteelt)
 • vruchtgroenten van Cucurbitaceae – niet-eetbare schil (bedekte substraatteelt)     
 • bloemisterijgewassen ( bedekte, grondgebonden teelt)
 • bloemisterijgewasen (onbedekte teelt)
 • coniferen (bedekte teelt)
 • sierheesters (bedekte teelt)
 • bos- en haagplantsoen (bedekte teelt)
 • vaste plantenteelt (bedekte teelt)
 • vaste plantenteelt (onbedekte teelt)

W.5

01-07-2019

01-07-2020

12698 N

Karate Zeon (kleine toepassing)

lambda-cyhalothrin

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van:

 • blauwmaanzaad
 • vlas
 • mosterd
 • koolzaad
 • zonnebloem
 • crambe
 • witlof (pennenteelt)
 • cichorei
 • sorghum
 • sla; Lactuca spp (onbedekte teelt)
 • spinazie-achtigen (onbedekte teelt)
 • peulgroenten m.u.v. erwten zonder peul (onbedekte teelt)
 • Chinese kool (onbedekte teelt)
 • radijs-achtigen (onbedekte teelt)
 • knolraap (onbedekte teelt)
 • koolraap (onbedekte teelt)
 • aardpeer (onbedekte teelt)
 • Japanse aardappel (onbedekte teelt)
 • zoete aardappel (onbedekte teelt)
 • rode biet (onbedekte teelt)
 • knolselderij (onbedekte teelt)
 • schorseneer (onbedekte teelt)
 • mierikswortel  (onbedekte teelt)
 • bosuien (onbedekte teelt)
 • knoflook
 • asperge (na oogst, neerwaarts spuiten, onbedekte teelt)
 • bleekselderij (onbedekte teelt)
 • knolvenkel (onbedekte teelt)
 • prei
 • suikermais
 • aromatische kruidgewassen (onbedekte teelt).
 • aromatische wortelgewassen
 • medicinale wortelgewassen
 • bloemisterijgewassen (neerwaarts spuiten, onbedekte teelt)
 • buxus
 • vaste planten (neerwaarts spuiten, onbedekte teelt)
 • veredeling en bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit en meekrap (neerwaarts spuiten, onbedekte teelt)

W.3

n.v.t.

n.v.t.

14453 N

Prolectus (kleine toepassing)

fenpyrazamine

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

Het middel wordt uitgebreid voor professioneel gebruik in de teelt van:

- aardbei (onbedekte teelt)

- bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)

W.2

n.v.t.

n.v.t.

Renewals en herregistratie gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

13077 N

Proradix Agro

Pseudomonas sp. Stam DSMZ 13134

SP Sourcon Padena GmbH

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast voor een knolbehandeling vlak voor of tijdens het poten van aardappelen.

W.1

01-10-2018

01-10- 2019

15258 N

TAPIR

florasulam, clopyralid en fluroxypyr-methyl

Dow AgroSciences B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast voor een na opkomst behandeling in de teelt van wintergraan (m.u.v. kanariezaad), zomergraan, graszaadteelt, voedergrasland en grasvegetatie.

De expiratiedatum voor deze toelating wordt vastgesteld op 30 april 2019, dit is één jaar na de expiratiedatum vastgesteld voor de werkzame stof clopyralid.

W.1

06-10-2018

06-10-2019

12585 N

Primstar

florasulam en fluroxypyr-meptyl

Dow AgroSciences B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van wintergraan (m.u.v. kanariegras), zomergraan, graszaadteelt, grasachtige groenbemesters, voedergrasland, graszodenteelt en grasvegetatie.

Het middel wordt voor niet-professioneel gebruik toegepast als onkruidbestrijdingsmiddel in weilanden en gazons.

Bij de herregistratie worden nieuwe voorschriften met betrekking tot vervoedering van behandeld gewas, voor driftbeperking ter bescherming van niet-doelwitplanten en alleen voor professioneel gebruik voor resistentiemanagement opgenomen op het Wettelijk Gebruiksvoorschrift.

Prof. W.5

Niet prof. W.2

06-10-2018
06-10-2018

01-01-2019
01-01-2019

12504 N

Collis

boscalid en kresoxim-methyl

BASF Nederland B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de bedekte substraatteelten van vruchtgroenten van de Cucurbitaceae (met en zonder eetbare schil), de bedekte teelt van rozen en potplanten, de onbedekte teelten van bloembol- en bloemknolgewassen, gladiool en druif en in zowel de bedekte als onbedekte teelten van snijbloemen (uitgezonderd roos).

Bij de herregistratie worden voor een aantal onbedekte teelten nieuwe restricties opgelegd voor het gebruik in grondwaterbeschermingsgebieden en wordt het gebruik in de onbedekte teelt van snijbloemen beperkt tot gewassen met minimaal 70% bodembedekking.

W.9

06-10-2018

06-04-2019

Overig gewasbescherming

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

12491 N

Plenum 50 WG

pymetrozine

Syngenta Crop Protection B.V.

De toepassing in lelie, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, en vaste plantenteelt is ingetrokken.

W.4

23-08-2018

23-08-2019

5794 N

Pirimor

pirimicarb

Syngenta Crop Protection B.V.

De toepassing in bloembol- en bloemknolgewassen, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt en openbaar groen is ingetrokken.

W.9

23-08-2018

23-08-2019

14691 N

Solabiol Pyrethrum Concentraat

piperonylbutoxide, pyrethrinen

SBM Développement SAS

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor niet-professionele gebruik wordt toegepast in bedekte teelten van groente- fruit – en siergewassen in de kas en kamerplanten in huis.

W.2

01-09-2018

01-03-2019

5793 N

Pediment rookontwikkelaar

pirimicarb

Syngenta Crop Protection B.V.

Het toepassingsgebied is beperkt. Het middel is nu alleen nog toegelaten in sierteeltgewassen.

W.7

23-09-2018

23-09-2019

11483 N

Admire

imidacloprid

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in diverse teelten.

W.21

n.v.t.

n.v.t.