Ctgb: Meer dan zestig kleine toepassingen toegelaten

Met de collegebesluiten van het Ctgb van 28 maart zijn in één keer ruim zestig nieuwe kleine toepassingen toegelaten. Eén insectenbestrijdingsmiddel omvatte 38 kleine toepassingen en is nu te gebruiken om trips, bladluis, kevers, rupsen, vliegen en muggen te bestrijden in teelten variërend van blauwmaanzaad, mosterd, spinazie-achtigen, peulvruchten en knolgewassen tot aardappelen.

Vanwege de grote vraag vanuit de branche is een aanvraag gedaan voor 38 kleine toepassingen van het middel Karate Zeon. Dit is al toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik in onder meer de teelt van aardappelen, bieten, granen, erwten, sluit- en bloemkoolachtigen en bloembollen. Ook met Sivanto Prime en Previcur Energy werden tegelijkertijd enkele tientallen kleine toepassingen toegelaten. Het middelenpakket wordt – door verschillende oorzaken – de laatste jaren steeds kleiner, waardoor telers vooral voor kleine toepassingen een grote behoefte hebben aan middelen om bepaalde plagen te bestrijden. Dit was ook onderwerp van gesprek in de speeddates die het Ctgb midden maart hield met telers. Wanneer telers, telersorganisaties en industrie bepaalde toepassingen belangrijk genoeg vinden, is het relatief eenvoudig om meerdere kleine toepassingen op het etiket te krijgen. Kleine toepassingen worden niet beoordeeld op werkzaamheid. De kosten zijn daardoor ook relatief lager.