Bekendmakingen collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 23 mei 2018

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

15613 N

Banner Max II

propiconazool

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor sportveld (m.u.v. golfterrein-fairways) en golfterrein-fairways. 

15592 N

LEGADO

azoxystrobine

Industrias Afrasa S.A.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van wintertarwe, wintergerst, zomertarwe en zomergerst.

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

14881 N

 Wing P (kleine toepassing)

dimethenamide-P en pendimethalin

BASF Nederland B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van: sojaboon, sorghum, graszodenteelt, steenvruchten (onbedekte teelt), bessen (onbedekte teelt),

braam- en framboosachtigen (rubus spp)
(onbedekte teelt), wortelpeterselie, pastinaak, schorseneer (incl. haverwortel), mierikswortel, knoflook,

medicinale wortelgewassen en bloemisterijgewassen (onbedekte teelt).

W.1

n.v.t.

n.v.t.

12567 N

TRACER

spinosad

Dow AgroSciences B.V.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van bloembollen en bloemknollen (bedekt), bolbloemen en knolbloemen (bedekt en onbedekt), onbedekte teelt van bloemisterijgewassen, klimplanten, rozen, sierheesters,  vaste planten, in de bedekte veredeling en zaadteelt, en in de onbedekte veredeling en bloemzaadteelt, groentezaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, grondbemestersgewassen, voedergewassen, witlof, cichorei, boekweit en meekrap.

W.7

n.v.t.

n.v.t.

11555 N

Scala  (wederzijdse erkenning)

pyrimethanil

BASF Nederland B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met de toepassing in peulvruchten (onbedekt teelt), aalbes (onbedekt teelt), kruisbes (onbedekt teelt), blauwe bes (onbedekt teelt), boon met peul (onbedekt teelt), erwt met peul (onbedekt teelt), uien en prei.

W.6

n.v.t.

n.v.t.

12969 N

Revus

mandipropanid

Syngenta Crop Protection B.V.

De uitbreiding voor het professionele gebruik in de onbedekte teelt van spinazie-achtigen en broccoli wordt toegelaten.

W.4

n.v.t.

n.v.t.

14507 N

Solofol

folpet

Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegepast als gewasbehandeling in de teelt van wijndruif (onbedekte teelt) en als dompelbehandeling in de teelt van gladiool(onbedekte teelt), krokus (onbedekte teelt), iris (onbedekte teelt), tulp (onbedekte teelt), narcis m.u.v. grofbollige narcis (onbedekte teelt), lelie (onbedekte teelt), hyacint (onbedekte teelt) en als gewasbehandeling in bloembollen en bloemknollen

(onbedekte teelt).

De uitbreiding betreft: dompelbehandeling in de teelt van gladiool(onbedekte teelt), krokus (onbedekte teelt), iris (onbedekte teelt), tulp (onbedekte teelt), narcis m.u.v grofbollige narcis (onbedekte teelt), lelie (onbedekte teelt), hyacint (onbedekte teelt) en gewasbehandeling in bloembollen en bloemknollen (onbedekte teelt).

W.2

n.v.t.

n.v.t.

Renewals en herregistratie gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

13541 N

Accurate

metsulfuron-methyl

Cheminova A/S

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast tegen breedbladige onkruiden in wintergraan, zomertarwe, zomergerst en haver.

De toepassing tegen meerjarige breedbladige onkruiden voor de verlaagde dosering in vroege gewasstadia (tot BBCH30) in wintergranen is komen te vervallen omdat de effectiviteit niet voldoende is onderbouwd.

W2

Geen – tot datum besluit (01-06-2018)

Geen – tot datum besluit (01-06-2018)

11155 N

Targa Prestige

quizalofop-P-ethyl

Nissan Chemical Europe S.A.R.L.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van consumptie-aardappel en zetmeelaardappel, bieten, droog te oogsten erwten, Engels raaigras (zaadteelt), roodzwenkgras (zaadteelt), hardzwenkgras (zaadteelt), veldbeemd (zaadteelt), winterkoolzaad, doperwt (onbedekte teelt), bloembollen en bloemknollen m.u.v. amaryllis, dahlia, tulp en krokus (onbedekte teelt), boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt), houtige beplanting, vlas (vezelgewassen) en aardbei (onbedekte vermeerderingsteelt).

Bij de herregistratie vervallen de gebruiken in prei, amaryllis, dahlia, krokus en wordt het gebruik in aardbei beperkt tot een kleine toepassing in de onbedekte vermeerderingsteelt. Het gebruik wordt uitgebreid met een kleine toepassing in de teelt van vlas (vezelgewassen) en met een LDS toepassing in bieten. Voor veel bestaande gebruiken zijn details van de toepassingsvoorwaarden als gewasstadium, dosis en veiligheidstermijn aangepast. Bovendien zijn nieuwe driftbeperkende maatregelen voorgeschreven en zijn nieuwe toepassingsvoorwaarden ter bescherming van de toepasser en de werker op het WG opgenomen.

W.5

30-10-2018

30-11-2018

14869 N

SARACEN DELTA

florasulam en diflufenican

Cheminova A/S

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast voor na-opkomst behandeling in de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, zomertarwe en zomergerst.

Bij dit besluit worden de bestaande driftbeperkende maatregelen in lijn gebracht met het Activiteitenbesluit ingegaan op 1 januari 2018.

W.1

Geen – tot datum besluit (01-06-2018)

Geen – tot datum besluit (01-06-2018)

6589 N

Olie-H

paraffine olie

Certis Europe B.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegepast om de overdracht van virussen door insecten te voorkomen in de teelten van pootaardappel en bloembollen en bloemknollen.

Bij de herregistratie vervallen de bestaande toepassingen tegen eieren van insecten en mijten in groot- en kleinfruit, omdat deze niet zijn aangevraagd bij de herregistratie. Daarnaast is de maximale dosering in de overgebleven toepassingen sterk verlaagd. Hierdoor kan de werking variabel zijn en moet het middel worden toegepast in combinatie met een toegelaten insecticide. Bovendien zijn nieuwe driftbeperkende maatregelen noodzakelijk om tot een acceptabel risico voor het milieu te komen. Wel is het aantal toepassingen per teeltseizoen voor de meeste toepassingsgebieden verhoogd. Om bijen en andere bestuivers te beschermen mag het product na de herregistratie tijdens de bloei en op gewassen die om andere redenen actief door bijen worden bezocht alleen nog tussen zonsondergang en zonsopkomst worden toegepast.

W.9

W.6 en W.7

01-11-2018

01-07-2018

01-01-2019

01-01-2019 (was 01-07-2019)

Overig gewasbescherming

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

12629 N

Goltix SC

metamitron

ADAMA Registrations B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel is voor professioneel gebruik.

De wijziging betreft een aanpassing van de mengpartner binnen het Laag DoseringsSysteem (LDS) in de onbedekte teelt van Lelie. 

W.6

n.v.t

n.v.t.

8629 N

Goltix WG

metamitron

ADAMA Registrations B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel is voor professioneel gebruik.

De wijziging betreft een aanpassing van de mengpartner binnen het Laag DoseringsSysteem (LDS) in de onbedekte teelt van Lelie. 

W.10

n.v.t.

n.v.t.

14293 N

Betasana Trio SE

desmedifam, ethofumesaat en fenmedifam

UPL Europe Ltd.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast voor een na opkomst toepassing in de teelt van bieten.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

12371 N

STEWARD

Indoxacarb

FMC Operational Netherlands B.V.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van appel, peer, vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte teelt en opkweek), vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet-eetbare schil (bedekte teelt en opkweek), vruchtgroenten van Solanaceae (bedekte teelt en opkweek), sluitkoolachtigen  (onbedekte teelt), bloemkoolachtigen (onbedekte teelt), vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt) en als kleine toepassing in de teelt van koolzaad, steenvruchten (onbedekte teelt), bessen, druif (onbedekte teelt), braam (onbedekte teelt), braam (bedekte teelt), framboos (onbedekte teelt), framboos (bedekte teelt), sla (Lactuca spp.) (bedekte teelt), andijvie (bedekte teelt), veldsla (bedekte teelt), boon met peul (onbedekte teelt), boon met peul (bedekte teelt), bladkoolachtigen (onbedekte teelt), Chinese kool (bedekte teelt), koolrabi (bedekte teelt), opkweek van koolgewassen (bedekte teelt), kruidenteelt vers of gedroogd (bedekte teelt), veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente-, en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt).

De toegelaten wijziging betreft een restrictie aangevraagd door de toelatinghouder vanuit product stewardship om bijen te beschermen. De nieuwe restrictie verbiedt het gebruik van het middel op gewassen tijdens de bloei. De overige restrictie- en waarschuwingszinnen ter bescherming van bijen en andere bestuivers zijn hiermee in overeenstemming gebracht.

W.6 en W.7.

1 december 2018

1 april 2019

14464 N

Cleave

florasulam en fluroxypyr

ADAMA Registrations B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in granen en grassen.

De wijziging betreft de toelating in graszaadteelt, grasachtige groenbemesters, voedergrasland, graszodenteelt en grasvegetatie.

W.2

n.v.t.

n.v.t.

15575 N

Palladium

cyprodinil en fludioxinil

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de onbedekte teelt van bloembollen en bloemknollen (m.u.v. tulp en lelie) en het WGGA wordt omgezet naar een WG

W.1

01-07-2019

01-07-2020

12236 N

UPL Pirimicarb

Pirimicarb

UPL Europe Ltd.

De toepassing in bloembol- en bloemknolgewassen, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt en openbaar groen wordt ingetrokken en de PHI van sla in de bedekte teelt is aangepast van 10 naar 14 dagen.

W.5

09-11-2018

09-11-2019

12279 N

Pilot

Quizalofop-P-ethyl

Nissan Chemical Europe S.A.S.

Bij de verlenging vervallen de gebruiken in prei , amaryllis, dahlia, krokus en wordt het gebruik in aardbei beperkt tot een kleine toepassing in de onbedekte vermeerderingsteelt. Het gebruik wordt uitgebreid met een kleine toepassing is de teelt van vlas (vezelgewassen) en met een LDS toepassing in bieten. Voor veel bestaande gebruiken zijn details van de toepassingsvoorwaarden als gewasstadium, dosis en veiligheidstermijn aangepast. Bovendien zijn nieuwe driftbeperkende maatregelen voorgeschreven en zijn nieuwe toepassingsvoorwaarden ter bescherming van de toepasser en de werker op het WG opgenomen.

W.4

30-10-2018

30-11-2018

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

15083 N

Pirimor SG

pirimicarb

Octavius Hunt Ltd.

20-04-2018

20-04-2018

20-04-2018

13268 N

UPL MCPA

MCPA

Nufarm Deutschland GmbH

11-04-2018

11-10-2018

11-10-2019

14609 N

Revenge 565 SC

Quinmerac, metamitron

Aako B.V.

31-05-2018

31-05-2018

31-05-2018