Europa stemt in met eerste Unietoelatingen van biociden beoordeeld door het Ctgb

Sinds 30 mei zijn de eerste toelatingen van biocidenfamilies voor de hele Europese Unie een feit. Het Permanent Comité voor biociden ging akkoord met de toelating van vier biocidenfamilies voor de hele Europese Unie. Het is voor het eerst dat de Europese Commissie zelf middelen toelaat. Twee van deze eerste Unietoelatingen zijn beoordeeld door het Ctgb. De andere twee zijn verkregen via een Same Biocidal Product-procedure.

Een aanvraag voor een Unietoelating wordt beoordeeld op basis van de BPR, de Europese Biocidal Products Regulation. De aanvrager dient zijn aanvraag centraal in bij ECHA, het Europees agentschap voor chemische stoffen. Hij geeft daarbij aan welk land hij de Europese beoordeling wil laten doen en bevestigt dat voor de hele Unie soortgelijke gebruiksomstandigheden gelden. Op basis van het oordeel van de evaluerende lidstaat – in dit geval Nederland – en discussies met andere lidstaten in Europese werkgroepen, brengt het agentschap advies uit aan de Europese Commissie, die uiteindelijk besluit.

Met een toelatingsbesluit van de Europese Commissie mogen middelen in alle lidstaten op de markt worden gebracht. Lidstaten kunnen eventueel een verzoek doen om bepaalde condities aan te passen, specifiek voor hun land. Deze geharmoniseerde toelatingsprocedure draagt bij aan een efficiënte werkwijze en gelijke markt voor alle producenten van biociden.

De Unietoelatingen zijn verkregen voor biocide productfamilies voor de melkveehouderij. Middelen op basis van jodium voor de desinfectie van uiers voor en na het melken, komen hiermee beschikbaar in de hele Europese Unie.