Definitieve lijst aangemelde RUB-toepassingen gepubliceerd

Het Ctgb heeft deze week de definitieve lijst gepubliceerd met RUB-toepassingen die voorlopig toegelaten blijven. Een overzicht van de aangemelde middelen gekoppeld aan de oorspronkelijke RUB-toepassing is gepubliceerd in de Staatscourant. Voor RUB-toepassingen die niet zijn aangemeld geldt dat ze tot en met 1 oktober ’18 verkocht mogen worden. Opgebruiken mag tot en met 1 oktober 2019.

Beoordeling dossier

Aangemelde middelen blijven gedurende de hele periode van dossieropbouw en beoordeling op de lijst staan totdat een besluit over de aanvraag is genomen. Ze mogen in die tussenliggende periode gebruikt worden. Het Ctgb beoordeelt de aangemelde stoffen of middelen nu conform de Europese kaders. Bij een positieve beoordeling volgt een reguliere toelating. Is de beoordeling negatief, dan volgt een intrekking door het Ctgb. In beide gevallen wordt de toepassing van de lijst verwijderd. Bij een negatieve beoordeling van een aanvraag kan het Ctgb respijttermijnen toekennen. Bij het vaststellen van de lengte daarvan wordt de veiligheid van mens, dier of milieu altijd meegewogen.