Acceptatie en doorlooptijden aanvragen biociden

Zoals eerder gemeld, krijgt het Ctgb veel verzoeken (notificaties) om als evaluerende lidstaat (eCA) op te treden voor EU nationale aanvragen en Unietoelatingen onder de biocideverordening. Daarnaast zag het Ctgb vanaf 2015 een toenemende groei in het aantal ingediende aanvragen onder het Nederlandse overgangsrecht. In de afgelopen jaren heeft het Ctgb de beoordelingscapaciteit daarom uitgebreid. De huidige capaciteit zou voldoende moeten zijn om alle verzoeken - om als eCA op te treden - in te kunnen willigen en de aanvragen binnen de wettelijke termijnen af te kunnen ronden. De BPR-aanvragen blijken echter (veel) meer uren te vergen dan was ingeschat, onder meer door uren om toelatingen in Europa te ‘verdedigen’. Dit heeft consequenties voor de doorlooptijden: de wettelijke termijnen zullen hierdoor voor de aanvragen voor nationale- en unietoelatingen niet worden gehaald. Ook voor aanvragen onder het Nederlandse overgangsrecht zullen de doorlooptijden toenemen. Dat betekent dat minder aanvragen binnen de wettelijke termijn afgehandeld kunnen worden. Maar er zijn mogelijk ook consequenties voor het aantal aanvragen dat het Ctgb de komende jaren kan accepteren.

Meerdere EU lidstaten kampen met vergelijkbare problemen. Daarom adviseren wij om al in een vroegtijdig stadium lidstaten te benaderen die mogelijk als eCA kunnen fungeren voor nationale- en unietoelatingen, minimaal 1,5 tot 2 jaar vóór de geplande datum van indiening van het aanvraagdossier.

Het Ctgb inventariseert op dit moment de precieze hoeveelheid werk van de reeds ingediende aanvragen in relatie tot de beschikbare beoordelingscapaciteit voor biociden. Duidelijk is al wel dat nieuwe (niet-genotificeerde) aanvragen voor nationale- en unietoelatingen met een indiendatum in 2018, niet meer geaccepteerd kunnen worden. Voor nieuwe BPR-aanvragen voor nationale- en unietoelatingen die in  2019 moeten worden ingediend en nog niet zijn genotificeerd, kan het Ctgb nog geen toezeggingen doen over acceptatie. De verwachting is dat in september 2018 meer duidelijkheid gegeven kan worden. Notificaties voor aanvragen met een indiendatum in 2020 of later, kan het Ctgb vooralsnog wel accepteren. U kunt uw notificatie of verzoeken om meer informatie richten aan de Ctgb accountmanager biociden: Marcel Hulsman.