Bekendmakingen collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 22 augustus 2018

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

15661 N

SAFE-STOP
(wederzijdse erkenning)

ijzerfosfaat

De Sangosse S.A.S.

Dit slakkenbestrijdingsmiddel voor niet-professioneel gebruik wordt toegelaten in sierbeplanting (planten in vollegrond), moestuin (eetbare gewassen in open lucht en/of kas) en kuipplanten.

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

14921 N

Fado (kleine toepassing)

COS-OGA

Nufarm B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel en niet-professioneel gebruik wordt uitgebreid met de toelating voor professioneel gebruik in de bedekte teelt van snijbloemen grondgebonden, snijbloemen niet grondgebonden, potplanten (m.u.v. éénjarige perkplanten, bolbloemen en knolbloemen, cactussen en succulenten), trekheesters en snijgroen.

W.2

n.v.t.

n.v.t.

Renewals en herregistratie gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

12118 N

Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels

ijzer(III)fosfaat

W. Neudorff GmbH KG

Dit slakkenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van akkerbouwgewassen, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt (vers of gedroogd) en sierteeltgewassen en voor niet-professioneel gebruik in sierbeplanting, moestuin en kuipplanten.

W.3

n.v.t.

n.v.t.

14217 N

Compo Bio Anti-Slak

ijzer(III)fosfaat

COMPO Benelux N.V.

Dit slakkenbestrijdingsmiddel voor niet-professioneel gebruik wordt toegepast in fruitgewassen, sierbeplanting, moestuin en kuipplanten.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

Overig gewasbescherming

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

10104 N

Captosan 500 SC

captan

ADAMA Registrations B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in diverse teelten.

De wijziging betreft de toelating in lelie (vermeerderingsteelt), waarin de bestaande dompelbehandeling ‘voor of na warmwaterbehandeling’ is uitgebreid met het gebruik ‘tijdens warmwaterbehandeling’.

W.14

n.v.t.

n.v.t.

Ingetrokken gewasbescherming

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

12014 N

Trigard 100 SL

cyromazine

Syngenta Crop Protection B.V.

31-12-2019

30-6-2020

30-6-2021

12821 N

Match

lufenuron

Syngenta Crop Protection B.V.

31-12-2019

30-6-2020

30-6-2021