Pas op voor uitloop renewalaanvragen door te late betaling

Juridische tijdlijnen beginnen pas op de formele registratiedatum, als zowel de aanvraag met de essentiële documenten als de aanvraagkosten door het Ctgb zijn ontvangen. Tot die datum wordt er geen werk verricht. Dit geldt ook voor aanvragen voor renewal van producttoelatingen (volgens artikel 43 van de verordening voor gewasbeschermingsmiddelen). Aanvragers dienen zich ervan bewust te zijn dat als de betaling van de aanvraagkosten langer duurt dan de standaard betalingstermijn van 2 weken, dit niet alleen de evaluatieprocedure zelf vertraagt, maar ook de juridische grond voor een procedurele verlenging van de huidige toelating volgens artikel 43.6 in gevaar kan brengen.

Het Ctgb factureert de aanvraagkosten over het algemeen binnen 1 tot 2 weken nadat de aanvraag is ontvangen. Met de standaard betalingstermijn van 2 weken kan de betaling dus binnen 1 maand na het indienen van de aanvraag afgehandeld zijn. Aanvragers wordt geadviseerd voor het begroten van de aanvraagkosten en verdere kosten het Ctgb-tarievenbesluit te raadplegen.

Aanvragers profiteren over het algemeen van tijdige betaling van de aanvraagkosten, omdat de aanvraag vervolgens direct wordt vrijgegeven voor intake en beoordeling. Voor aanvragen voor verlenging volgens artikel 43 is het echter extra belangrijk om de aanvraagkosten tijdig te betalen, omdat de juridische termijnen relatief kort zijn: 6 maanden voor de Core-evaluatie en daarbij 3 maanden voor de CMS'en. Bovendien vervalt de huidige toelating 12 maanden na de Datum van Toepassing zoals vermeld in de EU-uitvoeringsverordening inzake renewal van de werkzame stof.

Artikel 43.6 van (EU) 1107/2009 bepaalt dat lidstaten de huidige toelating kunnen verlengen als de beoordeling langer duurt dan 6 (+ 3) maanden, maar alleen op voorwaarde dat de vertraging buiten de controle van de aanvrager valt. Dus als de betaling van de aanvraagkosten langer duurt dan de standaard betalingstermijn van 2 weken, vertraagt dit niet alleen de evaluatieprocedure zelf, maar kan dit ook de juridische grond voor een procedurele verlenging van de huidige toelating volgens artikel 43.6 in gevaar brengen. Het Ctgb raadt aanvragers daarom aan de factuur binnen de betalingstermijn van 2 weken te voldoen en als het niet lukt deze termijn te halen, contact op te nemen met Ctgb, om een ​​(korte) verlenging van de betalingstermijn overeen te komen.